Terug naar overzicht

Wetswijzigingen voor het onderwijs per 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 zijn diverse nieuwe wetten van kracht. De VBS Helpdesk zet de belangrijkste wijzigingen voor het onderwijs op een rij:

Wet arbeidsmarkt in balans

  • Werknemers hebben vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). De opbouw is verlaagd: voor elk dienstjaar ontvangt een werknemer een derde maandsalaris. De overgangsregeling is vervallen. De maximum transitievergoeding bedraagt 83 duizend euro in 2020 of een jaarsalaris als dat hoger is.
  • Ontslag is nu ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond. Dit geeft de rechter de mogelijkheid om omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen wanneer deze cumulatiegrond gebruikt wordt.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) is verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in drie jaar te aan te gaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Zit tussen twee contracten meer dan zes maanden tijd, dan ontstaat een nieuwe keten.
  • Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte (dit stond al in de cao). Zij kunnen meerdere tijdelijke contracten achter elkaar krijgen, zonder dat er een vast dienstverband ontstaat.
  • Vanaf 1 januari 2020 gelden voor payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als voor werknemers in vaste dienst. Denk aan een eventuele 13e maand, vakantiedagen en verlofregelingen.

BTW digitale leermiddelen
Voor digitale leermiddelen is het hoge BTW-tarief vervangen door het lage tarief van 9 procent sinds 1 januari 2020.

Minimumloon omhoog
Het minimumloon is dit jaar verhoogd tot 1.653,60 euro per maand.
(10-01-2020)

Gerelateerd