Terug naar overzicht

Wetsvoorstel geeft MR instemmingsrecht op hoofdlijnen begroting

Het ministerie van OCW komt met een wetswijziging van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Ter voorbereiding wordt een internetconsultatie gehouden. VBS zal reageren op deze internetconsultatie, laat ons uw visie weten: pwarnders@vbs.nl.

Het wetsvoorstel valt in vier onderdelen uiteen. Met dit wetsvoorstel:
(1) krijgt de medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting;
(2) krijgt de ondersteuningsplanraad een instemmingsrecht op de meerjarenbegroting behorende bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs;
(3) wordt het schoolondersteuningsprofiel van de school in het funderend onderwijs jaarlijks vastgesteld en wordt dit onderdeel van de schoolgids;
(4) krijgt de medezeggenschapsraad in het primair onderwijs een adviesrecht bij de vaststelling van de groepsgrootte.

Laat ons uw visie weten
VBS zal reageren op deze internetconsultatie en is daarom benieuwd naar de opvattingen van haar leden. Uiteraard kunnen scholen ook zelf reageren. De sluitingstermijn van de internetconsultatie is 11 september 2020. Wilt u ons uw visie laten weten, dan verzoeken we u dat uiterlijk 4 september 2020 te doen via een mail aan: netwerkregisseur Peter Warnders, pwarnders@vbs.nl.

Het wetsvoorstel ‘wetswijzigingen medezeggenschap op scholen’ met een uitgebreide toelichting vindt u hier.
(14-07-2020)

Gerelateerd