Terug naar overzicht

Wetsvoorstel burgerschap over vrijheid, gelijkheid en solidariteit naar Kamer

Het Wetsvoorstel burgerschap, dat minister Slob eind november naar de Tweede Kamer stuurde, scherpt de wettelijke opdracht voor scholen aan. VBS is positief over het wetsvoorstel en ziet graag dat het burgerschapsonderwijs in de verdere uitwerking in de curriculumherziening niet in detail wordt dichtgetimmerd zodat de praktische invulling door scholen zelf kan worden bepaald.

De kern van het wetsvoorstel burgerschap is dat alle scholen goed burgerschapsonderwijs geven, zodat leerlingen kennis en respect bijgebracht krijgen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Het gaat onder meer om vrijheid, gelijkheid en solidariteit. De school is een oefenplaats, waar leerlingen actief kunnen oefenen met vaardigheden die ze later nodig hebben om te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Ook staat in het wetsvoorstel dat de school een plek is waar leerlingen het goede voorbeeld horen te krijgen.

De in een eerdere versie opgenomen ‘meetbaarheid’ van burgerschap is vervallen, waarmee ook de vraagtekens die VBS daarbij plaatste zijn opgelost. De Onderwijsinspectie zal slechts toetsen of de invulling voldoet aan de wettelijke voorwaarden en grenzen en of de school de eigen invulling in de praktijk ook naleeft. Vraag is dan hoe de inspectie zal toetsen en of dit inderdaad alleen marginaal kan.

Vragen over invulling
Daarnaast hebben we twee vragen over de verdere invulling van het burgerschapsonderwijs. Minister Slob kiest ervoor de uitwerking in kerndoelen en eindtermen te laten plaatsvinden via de curriculumherziening. Vraag is hoe de curriculumherziening er precies uit zal gaan zien voor burgerschap. De voorstellen van het ontwikkelteam Curriculum.nu lijken te passen in de algemene opdracht aan scholen in het wetsvoorstel. Wat VBS betreft sluit de implementatie aan bij de uitgangspunten van dit wetsvoorstel en ligt de bal bij de uiteindelijke uitvoering nadrukkelijk bij de school.

De tweede vraag gaat over het verdere traject. Zullen scholen, voordat ze in actie komen, niet wachten op de uitkomsten van de curriculumherziening? Hoe ziet in de tijd het traject van beide, wetsvoorstel en curriculumherziening, eruit? VBS pleit ervoor beide trajecten tegelijk op te laten lopen.
(04-12-2019)

Gerelateerd