Terug naar overzicht

Wetsvoorstel bekostiging vo: van tientallen naar vier bedragen

Het voortgezet onderwijs krijgt een eenvoudiger bekostigingsmodel, volgens het wetsvoorstel dat minister Slob 28 november naar de Tweede Kamer stuurde. Het model bestaat uit vier bedragen: twee voor leerlingen en twee voor vestigingen. Daarnaast zijn er overgangsregelingen en aanvullende regelingen voor de vereenvoudigde bekostiging, waarvan de invoering gepland is voor 1 januari 2021.

De vereenvoudigde bekostigingssystematiek gaat in plaats van tientallen variabelen uit van vier bedragen. Voor leerlingen komt er één bedrag voor leerlingen in het algemeen vormend onderwijs (voorlopig rekent het ministerie van Onderwijs met een indicatief bedrag van 7.000 euro per leerling, definitieve bedragen volgen later). En een hoger tarief voor leerlingen in het praktijkonderwijs en de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen (voorlopige bedrag is 8.200 euro) . Er komt een aanvullende regeling met een toeslag voor vmbo-leerlingen in de gemengde leerweg omdat zij ook beroepsgericht onderwijs krijgen, wat hogere kosten met zich meebrengt dan algemeen vormend onderwijs.

Daarnaast ontvangt een schoolbestuur een vast bedrag voor een hoofdvestiging (voorlopig indicatieve bedrag is 205.000 euro) en een kleiner vast bedrag voor een nevenvestiging (voorlopig bedrag is 102.000 euro). Er komt een aanvullende regeling voor ‘geïsoleerde scholen’. Dit zijn scholen die op minimaal 8 kilometer van een andere school met hetzelfde onderwijsaanbod liggen, voor praktijkonderwijs is dat 20 kilometer.

Overgangsregelingen
Er komen twee overgangsregelingen voor het nieuwe bekostigingsmodel. Een algemene regeling, waarin alle besturen vier jaar tijd krijgen in te spelen op de nieuwe bekostiging die ze ontvangen. Daar bovenop komt er een specifieke regeling voor besturen die er meer dan 3 procent op achteruit gaan. Zij ontvangen gedurende vijf jaar een bekostiging waarbij ze er 3 procent op achteruit gaan.

Tool vereenvoudiging bekostiging
Het ministerie van Onderwijs maakte als onderdeel van het wetsvoorstel Vereenvoudiging bekostiging VO een ‘informatietool vereenvoudiging bekostiging vo’. De tool laat een indicatie zien welke bijdrage een schoolbestuur krijgt na de invoering van de nieuwe bekostiging. De tool is voor bestuurders, schoolleiders, raden van toezicht, medezeggenschapsraden en leraren. Er worden voorlopige leerlingaantallen van 1 oktober 2018 gebruikt, bij de beoogde invoering 1 januari 2021 worden de gegevens van 2020 gebruikt.
(29-11-2019)

Gerelateerd