Terug naar overzicht

Welke rol kan het Participatiefonds spelen bij ontslag van een werknemer?

Als een werknemer door ontslag of aflopend dienstverband in een uitkeringssituatie belandt, dan ben je als school eigenrisicodrager van de uitkeringskosten. Dat zijn aanzienlijke financiële kosten. In het primair onderwijs vergoedt het Participatiefonds onder bepaalde voorwaarden de uitkering aan de werkgever.

Scholen in het primair onderwijs betalen hier een premie voor. In het voortgezet onderwijs betaalt de school een deel van de uitkering altijd zelf. De school als ex-werkgever draagt de kosten van zowel de WW-uitkering als de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen waar werknemers recht op hebben.

Vanaf 1 augustus 2022 betaalt ieder schoolbestuur in het primair onderwijs standaard een eigen bijdrage van 50%, de andere helft wordt vergoed vanuit het fonds. Dit geldt bij elk ontslag (einde dienstverband) dat tot werkloosheidskosten leidt. Een schoolbestuur hoeft hier verder geen vergoedingsverzoek voor in te dienen.

Voldoet het ontslag aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en voldoet het schoolbestuur aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen? Dan kan de werkgever een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%.

Geldt een aanzegging via Teams als een schriftelijke aanzegging?

Het mondeling aanzeggen via MS Teams dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt, is onvoldoende om aan de aanzegplicht te voldoen. Het enkele feit dat geen schriftelijke aanzegging heeft plaatsgevonden is in principe voldoende om aanspraak te kunnen maken op de aanzegvergoeding. Artikel 7:668 BW is van dwingend recht. Zie de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin de werkgever aan de werknemer tijdens een overleg in MS Teams mondeling kenbaar had gemaakt dat haar arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zou worden verlengd, uit de omstandigheden blijkt dat het voor de werknemer volkomen helder is dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, maar werknemer hier niet schriftelijk over is geïnformeerd.

Heb je een vraag? 

Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (alleen voor leden, dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-53 573 393

Gerelateerd