Terug naar overzicht

Welke gevolgen heeft de Wet Arbeidsmarkt in balans?

De Wet Arbeidsmarkt (WAB) in balans gaat in per 1 januari 2020 en beoogt het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om personeel in vaste dienst te nemen. Wat zijn de gevolgen van de WAB? De VBS Helpdesk zet de belangrijkste maatregelen voor het onderwijs op een rij:

  • Nu nog moet een werkgever bij ontslag volledig aan een van de acht ontslaggronden voldoen. Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom aan omstandigheden, de zogeheten cumulatiegrond. Dit geeft de rechter de mogelijkheid om omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Nu is het nog zo dat een werknemer na 10 jaar een half maandsalaris per dienstjaar opbouwt. Straks gaat voor elk dienstjaar de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen, ook als het dienstverband langer is dan 10 jaar. De overgangsregeling die bepaalt dat oudere werknemers met een lang dienstverband aanspraak kunnen maken op een hogere transitievergoeding komt te vervallen. Payrollwerknemers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn, met uitzondering van pensioen.
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar. Zit tussen twee contracten meer dan zes maanden tijd, dan ontstaat een nieuwe keten.
  • Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte (dit stond als in de CAO). Zij kunnen meerdere tijdelijke contracten achter elkaar krijgen, zonder dat er een vast dienstverband ontstaat.

    Meer weten?
    Neem contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070 – 331 52 15 / helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd