Terug naar overzicht

Wat verandert voor po en vo met Wet betaald ouderschapsverlof?

De Wet betaald ouderschapsverlof, met ingangsdatum is 1 augustus 2022, geeft werknemers recht op negen weken betaald ouderschapsverlof tegen 70% loondoorbetaling. De cao’s-po en vo bieden al een regeling voor betaald ouderschapsverlof. We zetten voor je op een rij welke gevolgen de nieuwe wet voor het po en vo heeft.

De Wet betaald ouderschapsverlof is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. De wet geeft werknemers recht op negen weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van hun kind. Voor een adoptie- of pleegkind geldt dit vanaf de dag dat het kind in huis wordt opgenomen én het kind nog geen acht jaar is. De nieuwe wet regelt dat ouders (vrouwen en mannen) gedurende negen weken aanspraak kunnen maken op betaald ouderschapsverlof, waarbij ze 70% van het dagloon kunnen krijgen.

Nieuwe wet gunstiger dan cao po en vo
De nieuwe wettelijke regeling is gunstiger dan de onderwijs-cao’s. Daarin staat namelijk dat ouders recht hebben op 415 uur betaald ouderschapsverlof of bij een volledige normbetrekking op basis van ongeveer 55% van hun salaris. Het wettelijk betaald ouderschapsverlof moet wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, terwijl in de cao’s staat dat het verspreid kan worden opgenomen tot het kind 8 jaar wordt.

In de cao-vo is 830 uur (= 26 weken) onbetaald ouderschapsverlof opgenomen tot het kind acht jaar is. En betaald ouderschapsverlof van naar rato 415 uur, tegen 55 procent salaris.

Wel voordeel voor werkgever
De nieuwe wet bepaalt dat de werknemer via de werkgever een uitkering bij het UWV kan aanvragen voor betaald ouderschapsverlof. Deze vergoeding betreft 70 procent van de loonkosten (maximum dagloon) gedurende negen weken, mits dit betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof wordt aangevraagd nadat het verlof is genoten en uiterlijk drie maanden nadat het kind een jaar oud is. Voor een adoptie- of pleegkind is de periode een jaar en drie maanden nadat het kind in huis opgenomen is.

Voor werknemers blijft de terugbetalingsregelingen uit de cao’s po en vo van toepassing. Wie in het po binnen zes maanden na het betaald ouderschapsverlof minder uren gaat werken of volledig stopt bij de werkgever moet het betaald ouderschapsverlof (gedeeltelijk) terugbetalen. Ook de cao-vo kent een terugbetalingsreling bij vertrek (dit geldt niet bij een andere baan in het vo) of vermindering van werkuren binnen een jaar na verlof. De nieuwe wet kent geen terugbetalingsregeling en het UWV zal daarom niet terugvorderen.

De Helpdesk staat voor je klaar!
Neem voor vragen, sparren of advies contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk (dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur) via:
– Telefoon: 070 – 331 52 15
– Email: helpdesk@vbs.nl
– Whatsapp: 06-330 296 94
Let op! Alleen voor leden van VBS.

(Bron: Basisschoolmanagement, 24-02-2022)

Gerelateerd