Terug naar overzicht

Wat het ‘Huis van Werkvermogen’ voor jouw school kan betekenen

Tijdens de netwerksessie P&O po stond verzuimpreventie centraal. Als gastspreker was het Vervangings- en Participatiefonds (VfPf) uitgenodigd, die uitlegde wat de HR-tool ‘Het Huis van Werkvermogen’ inhoudt en voor scholen kan betekenen.

Hoe bespreek ik met een medewerker de inzetbaarheid op een constructieve en veilige manier?  Wie heeft welke verantwoordelijkheid ten aanzien van werkvermogen en hoe stimuleer ik eigenaarschap op dit gebied? Dit zijn voorbeelden van vragen die je als P&O’er tegen kan komen. Het kijken naar werkvermogen kan zowel in preventieve zin als in verzuimsituaties van toegevoegde waarde zijn. Het Huis van Werkvermogen is daarbij een laagdrempelig en concreet model.


Duurzame inzetbaarheid concreet maken
Het Huis van Werkvermogen – model van Finse professor Juhani Ilmarinen – beschrijft de factoren die van invloed zijn op de inzetbaarheid van medewerkers middels vier verdiepingen: gezondheid, competenties, normen & waarden en werkomstandigheden. Net als elk huis wil je dat het Huis van Werkvermogen een stevige constructie heeft. Hoe beter de vier verdiepingen met elkaar in balans zijn, hoe groter het werkvermogen en hoe beter de duurzame inzetbaarheid van een medewerker.


Helpt om in gesprek met werknemer snel tot de kern te komen
De handvatten die het model biedt maken het makkelijker om met de medewerker de dialoog aan te gaan over onderwerpen die anders misschien onbesproken blijven, zoals gezondheid. Dit soort factoren zijn namelijk onlosmakelijk verbonden met inzetbaarheid. Het gaat dus niet om het beoordelen van een medewerker, maar juist om wie iemand is en wat er bij hem leeft of speelt.


Wat het jouw school oplevert
Werken met het Huis van Werkvermogen levert vooral wederzijds vertrouwen en wederkerigheid in gesprekken op. Het model vergt geen extra tijdsinvestering of maandenlange verdieping. Scholen kunnen er in principe vandaag mee aan de slag. Het zorgt voor meer medewerkersbetrokkenheid, hogere medewerkerstevredenheid en een lager ziekteverzuim. Je kunt het model inpassen in je gesprekkencyclus of benutten bij verzuimgesprekken. Belangrijk is wel dat je dit model goed introduceert – van schoolbestuur tot leerkracht – om draagvlak te creëren binnen je schoolorganisatie.


Informatie of interesse?

Meer weten over het Huis van Werkvermogen of wat het netwerk P&O po voor jou kan betekenen? Neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via Whatsapp: 06 – 330 296 94.

Gerelateerd