Terug naar overzicht

Waarom is 1 februari zo belangrijk? Teldatum, instandhouding en voorzieningen

De datum 1 februari wordt voor het primair onderwijs steeds belangrijker. Waarom? We zetten het op een rijtje.

1. Het is de officiële teldatum
Sinds 2022 is 1 februari wettelijk de nieuwe officiële teldatum. Op deze datum worden de leerlingen geteld. Op basis daarvan wordt in het volgende kalenderjaar bekostiging toegekend. Het verschuiven van de teldatum van 1 oktober naar 1 februari en het verschuiven van de bekostiging van school- naar kalenderjaar vloeit voort uit de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs.
Lees op de site van het ministerie alles over de vereenvoudig van de bekostiging

2. Het is de deadline voor een instandhoudingsverzoek
Als een school drie jaar achtereen minder leerlingen telt dan de opheffingsnorm, volgt beëindiging van de bekostiging. Het schoolbestuur kan om voortzetting van de instandhouding verzoeken als aan bepaalde criteria wordt voldaan. Dat verzoek moet vóór 1 februari worden gedaan.
Lees hierover alles op de site van DUO

3. Het is de deadline om bij gemeente voorzieningen aan te vragen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Een bestuur kan jaarlijks voor 1 februari hun een aanvraag doen voor voorzieningen.
Lees hier meer over op de website van de VNG

(25 januari 2023)

Gerelateerd