Terug naar overzicht

Vso-besturen kunnen tot 1 oktober extra bekostiging aanvragen

Schoolbesturen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen tot 1 oktober extra bekostiging aanvragen. Het geld is bestemd voor salarisverhoging van leraren die lesgeven aan vso-leerlingen die een diploma voortgezet onderwijs halen.

In het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 heeft het kabinet structureel geld beschikbaar gesteld voor leraren in het vso die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het doel is het salarisverschil te verkleinen met collega’s die vergelijkbaar werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs.

Vanaf dit schooljaar is hiervoor structureel 16,5 miljoen euro per schooljaar beschikbaar. Een schoolbestuur moet -jaarlijks- uiterlijk 1 oktober de bekostiging voor deze salarisverhoging bij DUO aanvragen. De vakbonden en de PO-Raad maken naar verwachting voor eind 2020 afspraken over de precieze besteding van het geld.
(22-09-2020)

Gerelateerd