Terug naar overzicht

Vrijheid van onderwijs in Europees perspectief

Voor VBS stopt de vrijheid van onderwijs niet bij de Nederlandse grenzen. VBS bepleit ook in Europese context de vrijheid van onderwijs. Dat gebeurt via de European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS), waarvan VBS één van de oprichters is. Afgelopen week was de online ledenvergadering met vertegenwoordigers van vijftien landen. Daar werd onder meer gesproken over de gevolgen van corona voor de scholen en een debatwedstrijd in het vo.

De vrijheid van onderwijs is niet overal vanzelfsprekend. Stond deze een aantal jaar geleden in Griekenland onder druk, nu is dit het geval in Spanje. Er ligt wetgeving die de vrije keuze van ouders om een school voor hun kind te kiezen, teniet zou doen. De Europese Commissie en het Europese Parlement hebben inmiddels vragen hierover gesteld aan de regering in Madrid, omdat dit nieuwe beleid in gaat tegen Europese verdragen die die de vrije schoolkeuze van ouders garandeert.

Afgelopen week was de online ledenvergadering van ECNAIS. Vertegenwoordigers van vijftien landen, inclusief Oekraïne en Turkije, gaven een toelichting op de situatie in hun land, waarbij uiteraard ook werd stilgestaan bij corona en wat dit betekent voor de scholen. Er zijn landen waar onderwijzend personeel voorrang krijgt bij vaccinatie en de meeste landen worstelen met eindexamens. In Frankrijk bijvoorbeeld doet het openbaar onderwijs ‘eindexamens’ via een evaluatie door de eigen docent, terwijl juist het bijzonder onderwijs het normale eindexamen moet afnemen.

Ook over het oplopen van achterstanden zijn zorgen, maar dan met name de achterstanden die leerlingen oplopen op sociaal-emotioneel terrein. Opvallend in Portugal is dat ‘art subjects’ online veel beter worden gedaan dan op school zelf. Naar het hoe en waarom gaat nader onderzoek worden gedaan.

Tot slot is ECNAIS bezig met het opzetten van een debatwedstijd voor vo-scholen die aangesloten zijn bij ECNAIS-leden. In ieder land vinden eerst voorrondes plaats (eerst per school en dan tussen scholen onderling). De finale zou plaats moeten vinden tijdens de volgende ECNAIS-conferentie (als de omstandigheden het toelaten in het voorjaar van 2022) waar de winnaars uit de diverse landen het tegen elkaar opnemen. We houden je op de hoogte.

Meer informatie over ECNAIS? pwarnders@vbs.nl

(28-04-2021)

Gerelateerd