Terug naar overzicht

Vrijeschool Almere groeit uit zijn jasje en opent twee nieuwe locaties

Het nieuwe schooljaar startte voor de Vrijeschool Almere met de feestelijke opening van twee nieuwe locaties. Schoolleider Guido van der Vorst vertelt waarom de uitbreiding noodzakelijk was:

De tweede locatie was nodig omdat de school flink groeit. ‘De groei is tweeledig. Je merkt bij ouders een groeiend bewustzijn over wat ze zoeken in een school: meer dan alleen onderwijs gericht op cognitieve ontwikkeling. Dat vinden ze bij de vrijeschool, waar het onderwijs is gericht op het hoofd (denken), hart (voelen) en handen evenwichtig te ontwikkelen. Daarbij wordt er bij Almere een nieuw gebied ontwikkeld, Oosterwold, waar 30-40 duizend mensen komen te wonen. Uitgangspunten om in Oosterwold te bouwen, vragen een andere manier van vormgeven en samenleven. Iets wat veel ouders ook zoeken binnen het onderwijs voor hun kinderen en vinden binnen de vrijeschool. Verhuizing naar de derde locatie was noodgedwongen. ‘Bij het hoofdgebouw hadden we sinds vele jaren een tijdelijk gebouw, waarvan de ventilatiemogelijkheden in coronatijd niet toereikend waren’, vertelt Van der Vorst.

Locatie Danslaan, fotograaf: Sybolt Voeten Architektuur Fotografie

Doorgroeien
Bij het vinden van nieuwe locaties was de gemeente Almere een goede partner, zegt hij. ‘Ze zien de explosieve groei van afgelopen jaren en zoeken mee naar oplossingen. We hebben twee prachtige bestaande schoolgebouwen gekregen, waar we erg blij mee zijn. De ene locatie is dicht bij onze hoofdlocatie en de andere locatie is dichterbij Oosterwold. Daarmee kunnen we echt een ander deel van Almere bedienen en doorgroeien naar een derde stroom leerlingen.’

Locatie Monteverdistraat

Leraren werven
Nieuwe leraren werven is ook buiten de groei om een uitdaging, vindt Van der Vorst. ‘Daarom hebben we er jaren geleden al op ingezet om opleidingsschool te worden in samenwerking met Hogeschool Leiden, waar de lerarenopleiding voor de vrijeschool zit. Dat werpt zijn vruchten af. We staan goed bekend omdat we collega’s vrij maken om startende leerkrachten en studenten goed te begeleiden. Desondanks is het dagelijks zoeken hoe we het lerarentekort, een vraagstuk voor ons allen, oplossen. Dat we opleidingsschool zijn, draagt daaraan bij, zowel voor Vrijeschool Almere als voor andere vrijescholen.’

Beter behapbaar
Het viel de school en de ouders rauw op het dak dat de tijdelijke locatie bij het hoofdgebouw niet meer bruikbaar was, zegt Van der Vorst. ‘Dat was pas enkele weken voor het einde van het schooljaar duidelijk en kwam onverwacht. Het was een enorme uitdaging in coronatijd om ouders daarin mee te nemen en te informeren.’ Toch is dat goed gelukt, vindt hij, omdat het duidelijk is welke kansen de nieuwe locaties bieden. ‘We zijn een grote school en hadden bijna 500 kinderen op een locatie. Met de nieuwe locaties is alles overzichtelijker en zijn de lijnen korter. Dat is veel beter behapbaar en dat voelt iedereen’, vertelt Van der Vorst.
(21-09-2020)

Gerelateerd