Terug naar overzicht

Vragen bij amendementen actualisering deugdelijkheidseisen

De Tweede Kamer stemt 4 februari over het wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs en bijbehorende amendementen. VBS kan zich in een aantal amendementen heel goed vinden, maar heeft zorgen over enkele andere.

Een amendement vraagt om een wetenschappelijke onderbouwing in het schoolplan van onderwijsmethodes en leermiddelen. Dit zal leiden tot extra werkdruk bij scholen die al jarenlang lesgeven volgens beproefde wijze. Bij nieuwe scholen is verplichte toetsing vooraf door de Onderwijsinspectie in het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen een passend instrument.

Een tweede amendement, het voorkomen van segregatie wordt een deugdelijkheidseis, leidt direct tot de vraag wat deugdelijk is en wat niet, en tot hoe ver de inspanning van de school moet gaan en hoe subjectiviteit kan worden voorkomen. We willen waken voor onrealistische verwachtingen aan de voorkant.

Twee amendementen vragen om twee uur gym per week. Het is een mooie ambitie, maar VBS vraagt zich af of het haalbaar is gezien het groeiende lerarentekort. Daarnaast vragen we ons af of het aan de overheid is om het aantal uur voor te schrijven. Dit betreft immers het ‘hoe’ van het onderwijs en kan een precedentwerking hebben.

Lees hier de volledige inbreng van VBS voor het wetsvoorstel Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs.
(30-01-2020)

Gerelateerd