Terug naar overzicht

Vraag via gemeente subsidie aan voor verbeteren ventilatie scholen

Gemeenten kunnen tot en met 30 juni 2021 via RVO subsidie aanvragen voor het verbeteren van de ventilatie op scholen in het po en vo. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten, waarbij de rijkssubsidie maximaal 30 procent van de kosten dekt.

Voor de subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) stelt het kabinet een kleine 100 miljoen euro beschikbaar. De gemeente is aanvrager van de subsidie voor ventilatie op scholen. De aanvraag kan ingediend worden tussen 4 januari 2021 en 30 juni 2021. De subsidie varieert tussen 150 duizend euro voor schoolgebouwen met minder dan 250 leerlingen tot 1 miljoen euro voor een schoolgebouw met meer dan 2000 leerlingen (teldatum 1 oktober 2020).

Voorwaarde is dat er sprake is van cofinanciering: maximaal 30 procent subsidieert het Rijk, 70 procent komt van gemeente en het schoolbestuur. Gemeente en schoolbestuur moeten in overleg tot een verdeling van de kosten komen. Het doel van deze regeling is om het binnenklimaat van scholen op energiezuinige wijze te verbeteren. De gemeente moet verklaren dat de ventilatie momenteel niet voldoet aan Frisse Scholen klasse C (voor bestaande bouw) of klasse B (voor bouw na 2012).

Lees hier bij RVO meer over de voorwaarden en aanvraag van de subsidie voor ventilatie in schoolgebouwen.
(5-1-2021)

Gerelateerd