Terug naar overzicht

Voortgezet (speciaal) onderwijs open op 2 juni, basisscholen volledig open op 8 juni

Het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs openen op 2 juni de deuren weer, maakte het kabinet vanavond bekend. Middelbare scholen kunnen een beperkt aantal leerlingen tegelijk ontvangen vanwege de vereiste 1,5 meter afstand. Op 8 juni gaat het basisonderwijs volledig open.

Het kabinet kondigt aan dat scholen in het vo zich moeten houden aan een aantal voorschriften, zoals dat iedereen in de school altijd 1,5 meter afstand moet houden. Verder geven scholen alle leerlingen zoveel mogelijk uren fysiek onderwijs. Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentoruur en een paar toetsen. Als er gegronde redenen zijn waarom scholen dit niet kunnen, moeten ze dit melden bij hun schoolbestuur en de onderwijsinspectie. Lees hier meer over de voorschriften waar het vo zich aan moet houden.

Voorwaarden waaronder scholen in het vo kunnen heropenen zijn door de VO-raad en vakbonden, in samenspraak met OCW, verder uitgewerkt in een voorlopig protocol. Het protocol maakt een duidelijk onderscheid tussen verplichte voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne, en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol. Er wordt vanuit gegaan dat het protocol ook in het nieuwe schooljaar nog van kracht zal zijn. Het protocol en vragen en antwoorden vindt u hier.

Voortgezet speciaal onderwijs
Ook het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaat weer van start op 2 juni. De praktische toepasbaarheid van anderhalve meter afstand voor sommige leerlingen is complex. Dat bleek ook al tijdens een meeting van het VBS-netwerk (v)so en sbo gisteren.

Het kabinet zegt hierover: ‘gezien de groep leerlingen en de grote variatie in het speciaal voortgezet onderwijs, kan maatwerk nodig zijn. Het is mogelijk dat scholen nog niet volledig open kunnen, of dat bepaalde leerlingen om medische redenen vanaf 2 juni niet of nog niet volledig gebruik maken van het onderwijs op school. Deze en andere afspraken worden vastgelegd in een protocol door de vso-scholen en vakbonden.’

Primair onderwijs
De basisscholen gaan, onder voorbehoud van toename van coronabesmettingen, vanaf 8 juni volledig open, maakte het kabinet bekend. De vraag is of dit voor sommige scholen knelpunten oplevert met de personele bezetting. Dit in verband met een aantal leerkrachten dat thuisblijft uit voorzorg, omdat de leerkracht, of partner of andere gezinsleden behoren tot een risicogroep.

FAQ corona en onderwijs
De VBS Helpdesk zet ook de komende tijd veelgestelde vragen en antwoorden over corona en het onderwijs op een rij. Blijf ons vooral bellen met uw vragen -ook over de voorbereiding op het nieuwe schooljaar- door contact op te nemen met de Helpdesk: Nienke Daniëls, 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl

Lees hier het bericht over heropening van het vo en po van het ministerie van OCW.
(19-05-2020)

Gerelateerd