Terug naar overzicht

Voortgezet (speciaal) onderwijs na de zomervakantie helemaal open

Het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs gaan na de zomervakantie weer volledig open, maakte het kabinet vanavond bekend. Leerlingen hoeven na de zomervakantie geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te houden, maar wel tot hun docenten.

Volgens de medisch deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) is het verantwoord om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen te schrappen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit kan leiden tot verspreiding van het virus, maar dat risico weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Uit de cijfers blijkt dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het gebeurt, verloopt de ziekte mild.

Aangepaste manier
De volledige heropening van het voortgezet (speciaal) onderwijs zal na de zomervakantie wel op een aangepaste manier gebeuren. Leerlingen en onderwijspersoneel moeten altijd 1,5 meter afstand houden. Leerlingen onderling hoeven dat niet. Dit geldt binnen de school voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd. Scholieren gaan zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. De protocollen voor scholen worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Met klachten niet naar school
Onderwijspersoneel en jongeren die zelf coronaklachten hebben óf gezinsleden met deze klachten komen niet naar school. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel en jongeren die in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met de school en eventueel een arts. Leerlingen krijgen dan onderwijs op een andere wijze aangeboden. Onderwijspersoneel en jongeren met klachten kunnen worden getest of ze het virus hebben.

Leerlingenvervoer
In het leerlingenvervoer hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Tussen leerlingen en de chauffeur gebeurt dat wel zo veel mogelijk. Als dat niet lukt, draagt de chauffeur een medisch mondkapje. Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Primair onderwijs
Het primair onderwijs is al volledig open. De afstandsregel in basisscholen wordt wel versoepeld. Tot nu toe moesten leraren zoveel mogelijk afstand houden van leerlingen tot 13 jaar. Vanaf 1 juli hoeft dat niet meer.

FAQ corona en onderwijs

De VBS Helpdesk heeft een update van meest relevante vragen en antwoorden over corona en het onderwijs op een rij gezet. Blijf ons vooral bellen met uw vragen -ook over de voorbereiding op het nieuwe schooljaar- door contact op te nemen met de Helpdesk: Nienke Daniëls, 070-331 52 15 of helpdesk@vbs.nl
Lees hier het bericht over volledige heropening van het vo van het ministerie van OCW.
(24-06-2020)

Gerelateerd