Terug naar overzicht

‘Visitaties geven meer zicht op wat er gebeurt in je organisatie’

De Onderwijsinspectie publiceerde eind april de Staat van het Onderwijs 2020. Over bestuurders in het voortgezet onderwijs constateert de inspectie onder andere dat schoolbesturen de sturing op onderwijskwaliteit kunnen versterken en dat de doorwerking van het bestuursbeleid op een flink aantal scholen hapert. De VO-academie interviewde Artho Jansen, voorzitter van de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland, een van de voorzitters van de commissies Collegiale Bestuurlijke Visitaties (CBV) van de VO-academie én natuurlijk voorzitter van VBS.

De VO-academie constateert dat voor een bestuurder gezien de inspectiebevindingen een grote taak is weggelegd. Niet alleen wordt er daardoor veel gevraagd van zijn kennis en vaardigheden, maar ook van zelfreflectie en ontwikkelingsvermogen. Hoe kunnen bestuurders elkaar daarbij helpen?

Artho Jansen zegt in het interview onder meer: ‘In Nederland hebben we niet zoveel bestuurders in het voortgezet onderwijs. En vaak bestaan besturen uit een of twee mensen. In je directe omgeving heb je dus weinig mensen aan wie je je kunt spiegelen, terwijl je juist van je peers heel veel kunt leren doordat je elkaars situatie herkent. Op punten van kwaliteitszorg bijvoorbeeld hebben we zelf een voldoende beoordeling van de inspectie. Maar er zijn altijd verbeteringen mogelijk. Je moet in beweging blijven. Visitaties geven meer zicht op wat er gebeurt in je organisatie. Je wordt gedwongen alles te expliciteren.’

Aanvullend voegt Jansen telefonisch toe: ‘Ik denk dat mijn verhaal herkenbaar is voor meer kleinere schoolbesturen die lid zijn van VBS en voor de scholen binnen de Coöperatie Vo . Kwaliteitszorg is een instrumenteel iets, terwijl de organisatie van een school mensenwerk is. Door de menselijke maat te laten zien kunnen we kwaliteitszorg met elkaar vertalen naar de onderwijspraktijk.’

Lees hier het volledige interview van de VO-academie met Artho Jansen.

(15-05-2020)

Gerelateerd