Terug naar overzicht

Vier VBS-scholen gingen bij elkaar visiteren. 
Hun ervaringen, tips en aandachtspunten

Hoe houd je als eenpitter je blik scherp? Hoe haal je feedback je school binnen? Het directienetwerk regio Midden-Nederland van VBS besloot een pilot op te zetten, met vier scholen die elkaar gingen visiteren. ‘Het voelde als een cadeautje’. Hun ervaringen, tips en aandachtspunten bij het visiteren, hebben we voor je op een rij gezet.

‘Het is een toevoeging voor de school naast het inspectiebezoek’ en ‘het is heel waardevol om in een andere school rond te kijken, je steekt er beide wat van op’. Het zijn reacties van op de visitatiepilot van deze vier scholen: Klavertje 4 in Oudewater, Comeniusschool in Zeist, H.J. Piekschool in Wageningen, en G.J. van den Brinkschool ook in Wageningen.

Lees hier het interview uit de VBS dat we eerder met twee van de scholen hadden: Pilot visitatietraject: ‘jij komt bij mij, ik kom bij jou, en we leren van elkaar

Tips en aandachtspunten na eerste ronde visitaties

  • Maak de onderzoeksvragen concreet en niet te breed zijn. Visiteren is lastig en hoe gerichter je kunt kijken, hoe meer waardevolle en betrouwbare informatie het oplevert. ‘We hebben de onderzoeksvragen verdeeld en dat vond ik heel prettig. Je kon daardoor gericht kijken.’
  • Denk bij het opstellen van het dagprogramma goed na over hoe de visitatiecommissie antwoord kan krijgen op de onderzoeksvragen. Hoe kunnen zij aan gegevens komen over klassenbezoeken, documenten, gesprekken met leerlingen, leerkrachten, IB, etc.? Een variatie aan ‘bronnen’ is waardevol.
  • Voorafgaand aan de visitatie waren erg veel documenten opgestuurd. ‘Het is fijn wanneer er een leeswijzer bijgevoegd wordt: wat is zinvol om te leven, met het oog op welke onderzoeksvraag?’
  • Het is fijn wanneer er ruimte is om met de leerkrachten waar een lesobservatie was kort na te bespreken. Dit wordt gewaardeerd en levert leuke, waardevolle gesprekken op.
  • ‘Het kwaliteitskader van de PO-raad vond ik te breed. Ik heb zelf gekeken welke onderdelen voor mijn school relevant waren en een eigen kijkwijzer gemaakt.’
  • Houd ruimte in het dagprogramma om even als visitatiecommissie bij elkaar te komen, om bevindingen te delen.
  • Al is het niet altijd haalbaar om een leerkracht of IB-er mee te nemen naar de visitatie, het is wel heel waardevol voor hen.

Tot slot, over de conclusies na afloop van de visitatie

De verslaglegging is een lastige klus. Er is veel te bespreken en het blijft lastig om, op grond van de observaties van anderen, grote lijnen te ontdekken en conclusies te trekken. Het helpt wanneer de leden van de visitatiecommissie na afloop een terugkoppeling op papier teruggeven, met de belangrijkste conclusies en een onderbouwing hiervan. Wanneer de rapporteur het alleen moet doen met de aantekeningen van iemand, schiet dit te kort. Dit hangt nog teveel op observatieniveau: ‘dit heb ik gezien’ i.p.v. ‘dit concludeer ik op grond van’.

Meer weten?

Wil je weten wat het VBS-directienetwerk voor jou als directeur kan betekenen, kijk hier. Voor meer informatie hierover of over de visitatiepilot of het directienetwerk regio Midden-Nederland, neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk.

Gerelateerd