Terug naar overzicht

Vervangingsfonds vergoedt een dag onbevoegde vervanger

Het Vervangingsfonds (Vf) gaat de eerste dag van een onbevoegde vervanger van een zieke leerkracht vergoeden. Voor de overige dagen geldt alleen vergoeding van bevoegde vervangers.

De aanleiding voor deze wijziging van het reglement van het Vf per 1 mei 2019 is de ‘Handreiking lerarentekort’ van het ministerie van Onderwijs. Daarin staat dat in bepaalde noodgevallen en bij uitzondering iemand zonder lesbevoegdheid kan worden ingezet. De wijziging geldt alleen voor schoolbesturen met een reguliere aansluiting bij het Vf. (08-05-2019)

Gerelateerd