Terug naar overzicht

Verlenging termijn NPO blijft onzeker

‘Ik heb het idee dat het kabinet heeft besloten dat in dit pakje boter geen deuk geslagen mag worden, zei Kamerlid Roelof Bisschop SGP op 7 juni 2021 tijdens het debat van de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer over onder meer het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Bisschop doelde op de vraag die centraal stond: of de structurele problemen van het onderwijs met incidentele middelen in twee jaar kunnen worden weggewerkt.

Minister Slob toonde zich niet erg happig de termijn van twee jaar te verlengen. Hij wil wel na de kerstvakantie bezien of verlenging noodzakelijk is. Van de kant van de Kamer werden er op dit punt moties ingediend.

Een andere motie verzoekt de regering Pabo-studenten als onderdeel van het NPO de mogelijkheid te bieden om via een keuzevak leerlingen te tutoren. Op 15 juni 2021 wordt over de moties gestemd.

VBS en de andere profielorganisaties stuurden de Kamerleden voorafgaand aan het debat een brief met 3 punten.

VBS stuurde de Tweede Kamer een brief -met input van leden- voor een rondetafelbijeenkomst over NPO.
(08-06-2021)

 

 

 

Gerelateerd