Terug naar overzicht

Vergeet het tekort aan visionaire schoolleiders niet!

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over leraren. Naast aandacht voor het lerarentekort en de beloning van leraren ging het ook veel over de toelatingseisen voor de Pabo. VBS pleitte in haar inbreng vanuit een positieve invalshoek voor een stevige opwaardering van het beroep en de status van leraar, met daarbij specifieke aandacht voor de rol van de schoolleider. Juist dit laatste moeten wij niet vergeten!

Wij geloven dat een positieve impuls voor de waardering en status van het beroep van leraar, ook juist vanuit de leraren zelf heel krachtig is. In het project High 5 / Onderwijsharten, dat ook door VBS is ondersteund, zijn mooie voorbeelden in beeld gebracht van leraren die ruimte zoeken en nemen. Leraren hebben zelf de regie gevoerd over de constructieve dialoog rondom het leraarschap in een snel veranderende wereld. De conclusie is dat de leraar een sleutelrol vervult in het in de wereld brengen van een nieuwe generatie. Het is jammer dat een dergelijke positieve beweging vanuit leraren zelf en gericht op een structurele aanpak van het lerarentekort, niet kan worden opgeschaald omdat de financiële ondersteuning van dit project werd beëindigd.

Schoolleiderstekort

Een groeiend tekort aan visionaire schoolleiders vraagt om specifieke aandacht. Schoolleiders zijn de acceleratoren van onderwijsvernieuwing, zij zetten de lijnen uit, zijn gids, inspireren en innoveren. VBS vraagt nogmaals aandacht voor het belang van de schoolleider en daarbij ook voor de schaalgrootte van de organisatie waarin hij opereert. Immers deze genoemde en noodzakelijke kenmerken van een schoolleider hebben een grotere kans om zich te ontwikkelen in een kleinschalige bestuurlijke setting, waar menselijke maat en ondernemerschap centraal staan en waar de schoolleider dichtbij alle facetten van de school en het bestuur staat.

Onder het motto ‘de leraar en de schoolleider gewaardeerd’ presenteerden wij in het kader van het Kameroverleg een niet uitputtende lijst van -soms herhaalde- punten die in gesprekken met onze achterban naar voren komen. Over schoolleiders bepleit VBS onder meer: faciliteer schoolleiders door meer ruimte voor verdieping (studiebeurs, nascholing, promotiebeurs) te bieden. Zet ook de schoolleider in de schijnwerpers, laat zien waar de kracht van de schoolleider ligt en hoort te liggen. Inspirerend en visionair onderwijskundig leiderschap is de sleutel tot het stimuleren van beroepstrots bij een team.

Lees hier de volledige inbreng van VBS voor het debat leraren in de Tweede Kamer.
(09-10-2019)

Gerelateerd