Terug naar overzicht

Rekentool voor NPO-gelden per school online, extra geld voor scholen met grootste achterstanden

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) circa 700 euro per leerling in het schooljaar 2021-2022. Voor het (v)so liggen deze bedragen hoger. Daarnaast is er komend schooljaar 246 miljoen euro beschikbaar voor de scholen in het po en vo waar de grootste onderwijsachterstanden worden verwacht. Hier vind je de rekentool van OCW met daarin de bedragen per school.

Bedragen NPO primair onderwijs
Het basisonderwijs ontvangt circa 700 euro per leerling.

Voorgezet onderwijs
Voor leerjaar 1 en 2 vbo, mavo, havo en vwo ontvangen scholen circa 700 euro per leerling.
Voor praktijkonderwijs en leerjaar 3 en 4 vbo (basis/kader) is dit 1.050 per leerling.

Het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs
Speciaal basisonderwijs circa 1.050 euro per leerling.
(Voortgezet) speciaal onderwijs circa 1.400 euro per leerling.

Bedrag onderwijsachterstanden
Voor speciale scholen voor basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt aangesloten bij de bestaande CUMI-regeling. Deze scholen krijgen een bedrag per CUMI-leerling boven het aantal van 4; ook cluster 1 en 2 lopen hierin mee.
CBS-indicator po, per achterstandsscore € 251,16
CBS-indicator vo, per achterstandsscore € 1.038,63
CUMI-regeling, per CUMI-leerling € 548,56

Ook is er extra bekostiging voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden vo.

Exacte bedragen per school vind je hier in de rekentool van OCW.

Aanvullende bekostiging voor schooljaar 2022-2023
Voor schooljaar 2022-2023 is minimaal 500 euro per leerling beschikbaar. Begin 2022 bekijkt OCW wat het definitieve bedrag wordt. Dit hangt onder meer af van de uitkomsten van de implementatiemonitor en andere relevante informatie over en onderzoeken naar de actuele ontwikkeling van coronavertragingen.

Bekijk ook  onze speciale NPO-pagina, met nieuws en documenten over de NPO-gelden.

De VBS Helpdesk staat voor je klaar!
Wil je meer weten over de inzet van NPO-gelden of heb je een andere vraag? Neem contact op met Nienke Daniels van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.
(30-06-2021)

Gerelateerd