Terug naar overzicht

VBS wil bijdragen aan uitdagingen voor nieuwe ministers

VBS feliciteert minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs en minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met hun benoeming. Wij zien uit naar een goede samenwerking en wensen de ministers veel succes in hun nieuwe functie. Minister Wiersma staat de komende jaren voor belangrijke uitdagingen, zoals het verbeteren van de onderwijskwaliteit, het vergroten van de kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Graag draagt VBS bij aan het aanpakken van deze uitdagingen.

Wij doen dit vanuit de overtuiging dat kwalitatief goed onderwijs gestoeld is op een stevige visie, waarin zowel meetbare doelen als de ‘zachtere’ pedagogische opdracht van de school centraal staan. Deze visie moet door schoolbesturen, leraren en ouders gezamenlijk worden vormgegeven.

Een sterke onderwijsketen is cruciaal voor goed onderwijs en gelijke kansen voor alle leerlingen. Vanzelfsprekend zijn voldoende en goed geschoolde leerkrachten hierbij een voorwaarde. Ook sterk onderwijskundig leiderschap is hierbij essentieel.

Autonomie staat voorop
Voor VBS-leden staat autonomie voorop: zowel voor ouders om zelf een school te kunnen kiezen die bij hen en hun kinderen past, als voor scholen om het onderwijs binnen de kaders van onderwijsbeleid en wetgeving op hun eigen manier in te richten. Het is in onze ogen de beste voorwaarde om alle kinderen jongeren zich te laten ontwikkelen en ontplooien.

VBS werkt vanuit deze visie samen met de andere profielorganisaties in het funderend onderwijs. Een aantal gezamenlijke standpunten voor goed onderwijs zijn nader uitgewerkt in een gezamenlijk manifest.

Onze leden hebben afgelopen decennia vaak richting gegeven aan onderwijsvernieuwing. Ook tijdens deze kabinetsperiode dragen we graag bij aan de verdere ontwikkeling van goed, inspirerend en verbindend onderwijs.
(13-01-2022)

Gerelateerd