Terug naar overzicht

VBS: vervelend incident eindtoetsen geen aanleiding voor één verplichte eindtoets

Er klinken geluiden om eventueel terug te gaan naar één eindtoets. VBS staat voor de keuzevrijheid van scholen om zelf een eindtoets te kiezen en wil daarom niet terug naar één verplichte eindtoets.

Een kleine 20 duizend leerlingen kregen een onjuist schooladvies op basis van de eindtoets. Scholen kunnen kiezen uit vijf eindtoetsen: de Centrale Eindtoets (voorheen Cito-toets), de IEP-eindtoets, Route8-eindtoets, AMN-eindtoets en de Dia-eindtoets. Bij de laatste vier toetsen is een fout gemaakt door de Expertgroep die adviseert over de normering om de toetsen vergelijkbaar te laten zijn, schrijft minister Slob in een Kamerbrief. De adviezen van de Centrale Eindtoets zijn wel correct. De minister benadrukt dat de aanbieders van de vier andere toetsen niks te verwijten valt.

‘Het incident bewijst dat een systeem met een centrale eindtoets onder verantwoordelijkheid van het CvTE en toetsen met andere aanbieders onder controle van de Expertgroep buitengewoon complex en daarmee kwetsbaar is’, schrijft Slob aan de Kamer. Hij kondigt een onderzoek aan naar het incident en de gevolgen ervan. De minister ‘was al voornemens het stelsel verder aan te passen en te verankeren in het kader van de Eindevaluatie van de Wet eindtoetsing po’. Voor de zomer stuurt hij hierover een brief naar de Kamer.

Eén toezichthouder

In een reactie pleiten de PO-Raad en VO-raad voor één toezichthouder op de eindtoetsen. VBS staat voor de keuzevrijheid van scholen ten aanzien van de eindtoetsen en wil daarom verschillende eindtoetsen behouden. ‘Alle kinderen zijn verschillend, alle scholen zijn verschillend en scholen mogen hun eigen eindtoets kiezen die het beste past bij hun onderwijs. Deze fout is heel vervelend voor de betrokken leerlingen, ouders en scholen en moet in de toekomst uiteraard voorkomen worden door één toezichthouder aan te stellen. Ik zou niet terug willen naar één verplichte centrale eindtoets’, vindt Edward Moolenburgh, directeur van VBS. (23-05-2019)

Gerelateerd