Terug naar overzicht

VBS roept minister op met visie te komen die recht doet aan flexibiliteit en maatwerk

Scholen mogen vanaf het schooljaar 2020-2021 geen flexibele onderwijstijden meer hanteren. Minister Slob van Onderwijs beëindigt het experiment omdat bij een deel van de pilot-scholen de onderwijskwaliteit ondermaats is. VBS vindt het zonde dat scholen waar de flexibele tijden wel succesvol zijn de dupe worden van dit besluit. Daarom roept VBS de minister op om snel met een visie te komen die recht doet aan maatschappelijke ontwikkelingen met een onderliggende vraag naar ruimte, flexibiliteit en innovatie.

Twaalf scholen mochten vanaf 2011 afwijken van de centrale schoolvakanties en van de vijfdaagse schoolweek. Vijf van de twaalf scholen zijn door kwaliteitsproblemen voortijdig gestopt en twee scholen namen om die reden ingrijpende maatregelen. Daarentegen zijn er ook scholen met een sterke schoolorganisatie en goed doordachte aanpak die flexibele invulling van onderwijstijd bieden en tegelijk de onderwijskwaliteit borgen of uitbouwen, zoals Slob in de Kamerbrief over flexibele onderwijstijden schrijft.

Op basis van onderzoek van de Onderwijsinspectie staakt de minister het experiment. De inspectie concludeert dat het flexibiliseren van het onderwijs directe gevolgen heeft voor de inrichting van het onderwijs en dat er flinke risico’s aan verbonden zijn. Deelnemende scholen moeten vanaf het schooljaar 2020-2021 weer aan de wet- en regelgeving voldoen.

Maatwerk
VBS vindt het zonde dat succesvolle scholen de dupe worden van het besluit van de minister en het kind nu met het badwater wordt weggegooid. De suggestie is dat de kwaliteit in het geding is bij flexibele onderwijstijden, maar dat is niet aangetoond. Daarbij vraagt de huidige maatschappij om flexibiliteit, innovatie en maatwerk, vindt VBS. De minister wil juist minder regeldruk en maatwerk voor scholen, en dan is dit besluit een gemiste kans.

Slob kondigt in de Kamerbrief aan mogelijkheden voor differentiatie een maatwerk te onderzoeken. Voor de zomer laat hij weten welke opties er vanuit de behoeften van leerlingen en leraren zijn. Opvallend is dat de minister in de brief de positie van ouders niet noemt, terwijl bij het experiment ‘het werkend- en gezinsleven van ouders’ juist de insteek was. VBS had liever gezien dat er eerst een visie was ontwikkeld voordat dit besluit was genomen en roept de minister op om snel met een visie te komen die recht doet aan maatschappelijke ontwikkelingen.
(03-04-2019)

Gerelateerd