Terug naar overzicht

VBS regio-netwerk Noord Nederland heeft online ontmoeting

Bij wijze van experiment had het VBS regio-netwerk Noord Nederland gisteren een online ontmoeting via Teams, een soort Skype. Deelnemers gingen in gesprek over ziekteverzuim, samenwerking, het schoolleidersregister en de Wet Arbeidsmarkt in balans.

Het digitale contact via Teams verliep goed. ‘Het was een geslaagd experiment om elkaar online te zien en te spreken. Het kan ‘live’ contact niet vervangen, maar ter afwisseling is het zeker een optie. Je bent wat flexibeler, voor een van de deelnemende scholen was dit bijvoorbeeld een goede optie om aan te haken bij het netwerk omdat je geen reistijd kwijt bent’, legt VBS-netwerkregisseur Nienke Daniëls uit.

De deelnemers spraken over ziekteverzuim, iets wat eenpitters kwetsbaar kan maken. ‘Enkele scholen die aangesloten zijn bij het Vervangingsfonds hadden een wat hoger verzuim. Een van de scholen met weinig ziekteverzuim is eigen risicodrager voor het Vervangingsfonds en heeft zich verzekerd bij een andere partij’, zegt Daniëls.

Samenwerking

Samenwerking binnen het onderwijs kwam ook aan bod. Een van de scholen neemt deel aan een vervangingspool en deelt de kosten daarvan. ‘Bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs is in de ene regio veel meer geregeld dan de andere, waar scholen veel meer zelf moeten organiseren en bijvoorbeeld minder ambulante begeleiding is.’

Schoolleiders moeten zich registreren in het schoolleiders register en na vier jaar een bepaald aantal punten behaald hebben voor herregistratie. ‘De netwerkdeelnemers ervaren het een beetje als een last’, hoorde Daniëls. ‘Ze vinden het goed dat het register er is, maar de verplichte herregistratie die de cao oplegt niet. Ze zouden graag meer zelf de verantwoordelijkheid hebben.’

Wet Arbeidsmarkt in balans
Ook de nieuwe ketenbepaling, de opeenvolging van tijdelijke contracten, in de Wet Arbeidsmarkt in balans, die per 1 januari 2020 van kracht wordt, is besproken. De ketenbepaling wordt verruimd. Nu is het wettelijk mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar te aan te gaan. Dit wordt drie jaar. Zit tussen twee contracten meer dan zes maanden tijd, dan ontstaat een nieuwe keten.

Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte (dit stond al in de cao). Zij kunnen meerdere tijdelijke contracten achter elkaar krijgen, zonder dat er een vast dienstverband ontstaat.

Daniëls blikt terug op een geslaagd overleg. ‘Voor een volgende bijeenkomst is geopperd om het volledig over inspectiebezoek te hebben. Enkele netwerkdeelnemers krijgen de inspectie op bezoek, anderen kunnen hun ervaringen daarmee delen’, kondigt de VBS netwerkregisseur aan.

Meer weten
Wilt u meer informatie over (deelname aan) het VBS regio-netwerk Noord Nederland van VBS? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15 en helpdesk@vbs.nl.
(14-11-2019)

Gerelateerd