Terug naar overzicht

VBS-reactie op beoogde wijziging artikel 23: goede onderwijskwaliteit voorwaarde voor gelijke kansen

PvdA-Kamerlid De Hoop heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een wijziging van artikel 23 van de Grondwet. De beoogde grondwetswijziging wil de overheid de grondwettelijke opdracht geven om voor gelijke kansen in het onderwijs te zorgen. VBS pleit er in een reactie voor om bij het tegengaan van ongelijke kansen de prioriteit te leggen bij de kwaliteit van het onderwijs en niet bij een grondwetswijziging.

VBS vindt dat gelijke kansen het best worden bevorderd wanneer iedere school goede onderwijskwaliteit levert. Het opnemen van kansengelijkheid in de Grondwet kan een ongewenst neveneffect hebben: het kan leiden tot een (te) sterke invloed van de overheid op het onderwijsbestel. Deze invloed kan op gespannen voet komen te staan met de beleidsruimte van schoolbesturen.

Burgerschap
Het wetsvoorstel gaat ook in op volledige ontplooiing van de persoonlijkheid van leerlingen en een burgerschapsopdracht. Wij pleiten ervoor om eerst de resultaten af te wachten van de nieuwe Wet Burgerschap, die vanaf het schooljaar 2021-2022 in werking treedt.

Toegankelijkheid
Het wetsvoorstel voegt ook toe dat het onderwijs op gelijke voet toegankelijk is voor alle kinderen die de grondslag van de onderwijsinstelling respecteren. VBS vindt dat indien ouders de grondslag van de school respecteren, een kind toegang tot een school niet zou moeten worden ontzegd (bijvoorbeeld vanwege redenen van godsdienst/levensovertuiging, sociale status of seksuele geaardheid). In de Tweede Kamer is eerder gesproken over het regelen van algemene toegankelijkheid bij wet; hiervoor is volgens VBS geen grondwetswijziging nodig.
(13-07-2021)

Gerelateerd