Terug naar overzicht

VBS pleit voor meer pedagogische ruimte voor leraren

Leraren kunnen het verschil maken voor leerlingen. Wie herinnert zich niet zelf die ene leraar die het vlammetje voor taal of wiskunde wist te ontvlammen? In het debat rond het onderwijs is het echter vaak opmerkelijk stil rond de inhoud van het leraarschap. Natuurlijk wordt op de dag van de leraar (5 oktober) aan deze belangrijke doelgroep aandacht geschonken maar verder … in het publieke debat lijkt er al zeker weinig ruimte voor de pedagogische ruimte van de leraar.

Deze ruimte is essentieel voor de onderwijsprofessional om zijn taak goed waar te kunnen maken. VBS pleit samen met de collega-profielorganisaties in een gezamenlijk manifest dan ook voor een ambitieuze agenda voor leraren met aandacht voor hun pedagogische ruimte. Zij hebben in een gezamenlijke brief aan de leden van de Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit nog eens benadrukt.
(30-09-2021)

Gerelateerd