Terug naar overzicht

VBS-netwerk p&o: ingrediënten voor goed inductiebeleid

Onder andere vanwege het lerarentekort is het van groot belang te zorgen dat nieuwe leraren een goede start krijgen. Daarmee voorkomen we dat ze het onderwijs vroegtijdig verlaten of zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. Tijdens het VBS-netwerk p&o kwamen HRM-specialisten van zowel basisscholen als middelbare scholen bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen over inductie/begeleiding startende leraren. VBS verzorgde deze sessie in samenwerking met Mirelle Seinstra van het VF/PF.

Een deel van de aanwezige scholen werkt al met een driejarig inductiebeleid, een ander deel met een eenjarige begeleidingstraject van starters en een aantal heeft nog geen vastgelegd inwerkbeleid. Waar lopen ze tegenaan?

 • Een succesvol inductiebeleid vraagt om commitment van de schoolleiding, het moet een continue prioriteit zijn. Als andere zaken urgenter worden gevonden, is het lastig het introductieprogramma uit te voeren en te handhaven.
 • De starters moeten niet halverwege de inductieperiode afhaken, vooral de wat ‘oudere’ starters moeten aangehaakt blijven.
 • Bij starters blijken de verwachtingen niet altijd te matchen met de werkelijkheid binnen een school  (niet alleen het lesgeven maar ook de taken er omheen).

Belangrijke ingrediënten van inductiebeleid

 • Ook bespraken de scholen welke elementen zij belangrijk vinden bij een goed inductiebeleid.
 • Zorg voor begeleiding en coaching, en maak professionalisering van de starter onderdeel van het HRM-beleid.
 • Zorg voor goede facilitering.
 • Creëer een gezamenlijkheid van starters onderling.
 • Maak vooraf duidelijk hoe de inductieperiode gaat verlopen, maak het ook minder vrijblijvend
 • Teamleiders en schoolleiders moeten het inductiebeleid dragen.
 • Zorg dat rest van het team de starters blijven betrekken en een ‘rol ‘geven. Starters hebben het team nodig, aan de andere kant kunnen starters energie en nieuwe inzichten geven aan het team (op de lerarenopleiding krijgen ze de nieuwste inzichten).
 • Vraag feedback op het inwerkbeleid aan de starters en evalueer regelmatig met elkaar.
 • Contact met de opleider (PABO en hogeschool) is ook belangrijk: hoe zorg je voor een meer ‘warme’ overdracht van de starter en meer aansluiting met de werkvloer?
 • Laat de interne cultuur een belangrijk onderdeel zijn van het introductieprogramma, bijvoorbeeld door een themabijeenkomst hierover te houden.
 • Laat stagiaires of starters een ‘onderzoeksproject’ doen. Zo geef je een podium en de starter maakt kennis met de organisatie en biedt een frisse blik op onderwerpen.

Gerelateerd