Terug naar overzicht

VBS: leg nadruk niet teveel op vergelijkbaarheid eindtoets

Elke eindtoets in het primair onderwijs krijgt een gelijke en vaste set vragen over taal, rekenen en wiskunde, volgens het voorstel tot wijziging van het Toetsbesluit PO. VBS en diverse Tweede Kamerfracties vinden dat de nadruk niet teveel op het vergelijken van scholen moet liggen omdat de eindtoets niet bedoeld is als vergelijkingsinstrument.

In het voorstel tot wijziging van het Toetsbesluit PO staat dat het doel is goede onderlinge vergelijkbaarheid van eindtoetsen te bereiken. De Inspectie kan de toetsen nu moeilijk vergelijken en heeft moeite om een landelijk beeld te schetsen van leerlingprestaties. Daarom komt er in het Toetsbesluit te staan dat alle toetsaanbieders een vaste set dezelfde vragen gebruiken voor taal, rekenen en wiskunde om de vergelijkbaarheid van de toetsen te waarborgen. Door deze vragenset (deels) te herhalen in volgende toetsen blijft de vergelijkbaarheid ook tussen verschillende jaren bestaan. Ook moeten alle eindtoetsen dezelfde categorieën voor vervolgonderwijs gebruiken (dit is nu niet het geval).

Eindtoets is hulpmiddel

VBS vindt dat de nadruk niet op vergelijkbaarheid van de toetsen moet liggen. ‘De eindtoets is een hulpmiddel voor school en ouders bij het bepalen van de ontwikkeling van een leerling en het best passende vervolgonderwijs. Het is geen landelijk vergelijkingsinstrument om het werk van de inspectie te vergemakkelijken, hoogstens een toetssteen voor schoolkwaliteit’, zegt Edward Moolenburgh, directeur van VBS.

Vrijheid van onderwijs

Verschillende fracties in de Tweede Kamer zetten ook hun vraagtekens bij de nadruk op vergelijkbaarheid van de toetsen. D66 constateert dat er teveel nadruk ligt op meetbaarheid en te weinig op de ontwikkeling van kinderen. De SP vindt dat de eindtoets niet het juiste middel is om te beoordelen of de resultaten van scholen onvoldoende zijn. En het CDA stelt: ‘De eindtoets is niet bedoeld om scholen onderling te vergelijken.’ Het CDA vraagt minister Slob in een brief of de wijziging ‘niet op gespannen voet staat met de wettelijke vrijheid van scholen om te kiezen voor een eindtoets die het beste bij hen past.’

VBS deelt die zorg en staat voor de vrijheid van onderwijs, en zelf keuzes mogen maken. Moolenburgh: ‘Alle kinderen zijn verschillend, alle scholen zijn verschillend en scholen mogen hun eigen eindtoets kiezen. We moeten waken voor standaardisering van de toetsen.’ (22-11-2018)

Gerelateerd