Terug naar overzicht

VBS-leden stemmen in met voortzetting verkennen alliantie met Verus

Op de Bijzondere ALV van 11 juni 2024 hebben de VBS-leden unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om een alliantie met Verus verder te verkennen. Het voorstel is het resultaat van een onderzoekstraject dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. In dit traject zijn verschillende gesprekken gevoerd, onder andere met Verus.

Voorzitter Artho Jansen is verheugd dat de leden het voorstel hebben goedgekeurd. “We hebben de afgelopen periode de leden regelmatig geraadpleegd en gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners. Op basis daarvan kwamen we als bestuur tot het oordeel dat een verdere verkenning van de samenwerking met Verus het beste aansluit bij de wensen van de leden. Net als VBS heeft Verus het standpunt dat diversiteit een groot goed is in het onderwijslandschap. Diversiteit in religieuze opvattingen, onderwijsinhoudelijke opvattingen, levensbeschouwelijke opvattingen, grote en kleine besturen, maken onderdeel uit van dit grote goed.”

Veel VBS-leden zijn éénpitters en kleine besturen. Voor Jansen was dat een belangrijk gespreksonderwerp. “We zien bij Verus dat hiervoor expliciet aandacht en ruimte is. Binnen het ledenbestand van Verus is al een aanzienlijke groep van kleine besturen en éénpitters, een uitbereiding wordt gezien als een meerwaarde in de diversiteit. Verus ziet de ruime ervaring vanuit VBS met deze groep als verrijkend. Daarnaast zullen we ook ruimte en aandacht houden voor vo-besturen en scholen in het gespecialiseerde onderwijs.”

Het proces tot nu toe

Tijdens de ALV in november 2022 heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat een herziening van de koers voor VBS nodig is, onder andere vanwege het teruglopende leden-aantal en de veranderende maatschappelijke verhoudingen. “In het voorjaar van 2023 hebben we een enquête onder onze leden gedaan. Doel was om te achterhalen hoe de leden op dit moment kijken naar VBS, welke activiteiten het meest worden gewaardeerd en hoe de spreiding in achtergrond van de leden is. De opbrengsten hebben we besproken in een ledenpanel op 9 mei 2023, deze validatie van de opbrengsten vormden de basis voor het uitwerken van scenario’s als mogelijkheid voor de nieuwe koers van VBS. Op basis daarvan hebben we als bestuur besloten te kiezen voor het alliantie-scenario, waardoor het VBS-geluid en de VBS-belangen blijven
voortbestaan. In najaar 2023 hebben de leden hier goedkeuring aan verleend en zijn we gesprekken gestart met partijen, waaronder Verus.”

Nu de leden hebben ingestemd gaat het bestuur de alliantie met Verus verder verkennen. “Uiteraard zullen we onze leden daarvan regelmatig op de hoogte houden”, zegt Jansen. “We zijn in ieder geval blij met de positieve insteek van de leden. En we hebben van de leden ook waardevolle suggesties gekregen voor de verdere verkenning. Dat geeft ons de energie en motivatie om dit proces tot een goede einde te brengen. En daarmee het VBS-gedachtegoed zijn plek te laten behouden in het Nederlands onderwijslandschap.”

 

 

 

 

 

Gerelateerd