Terug naar overzicht

VBS-leden doen eerste onderlinge visitatie

De wens om bij elkaar te gaan visiteren, ter ontwikkeling en bevordering van de kwaliteit, bestond al langer binnen het VBS directienetwerk po. De afgelopen periode hebben verschillende VBS-leden een kijkje bij elkaar in de keuken genomen om te adviseren over mogelijke verbeteringen van de onderwijskwaliteit. ‘Deelnemers hebben dit als een succes ervaren’, vertelt netwerkregisseur Nienke Daniëls.

Het VBS directienetwerk bestaat uit eenpitters en kleine schoolbesturen. Dat een visitatie kan bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van een school staat voor de deelnemers buiten kijf. “Zij zien de visitatie niet als een beoordeling, maar als een middel om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen. Om zo in ontwikkeling te blijven’, merkt Daniëls op.

Behulpzaam bij inspectiebezoek
De eerste pilot, die bijna is afgerond, lijkt succesvol. ‘Netwerkdeelnemers vinden het een belangrijk onderwerp en zijn gecommitteerd om zich te blijven inzetten. Er is voldoende animo om binnen het directienetwerk met visitaties te blijven werken’, zegt Daniëls. Als leerpunten kwamen naar voren het finetunen van de onderzoeksvraag en het geven van positieve feedback (het moet geen beoordeling zijn). Ook was de conclusie dat een visitatie behulpzaam kan zijn ter voorbereiding op een inspectiebezoek. Bij de volgende pilot worden ‘maatjes’ bij de visitatie betrokken, zodat er een olievlekwerking kan ontstaan.

Het directienetwerk voor directieleden van eenpitters en kleine schoolbesturen komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Wil je als directeur(-bestuurder) in het po meer informatie of vrijblijvend de voordelen van het directienetwerk ervaren? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk: 070- 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of via WhatsApp: 06 – 330 296 94. De volgende bijeenkomst van het directienetwerk is op 24 mei.
(10-03-2022)

Gerelateerd