Terug naar overzicht

VBS met minister Slob in gesprek over burgerschap

VBS en de andere profielorganisaties hadden onlangs overleg met minister Slob over actualiteiten op onderwijsgebied. VBS bracht onder andere haar standpunt over burgerschap naar voren.

Edward Moolenburgh, directeur van VBS, gaf op 15 mei 2019 aan dat veel algemeen bijzondere scholen burgerschapsvorming hoog in het vaandel hebben staan. Hij refereerde aan de directe relatie met burgerschap in de statuten van veel algemeen bijzondere scholen: ‘De stichting/vereniging gaat bij het geven van of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs, waarbij de normen- en waardenoverdracht erop gericht is dat de leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen.’

VBS leverde eerder al een inbreng voor de internetconsultatie van het Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs.
In het nog te verschijnen juni-nummer van magazine De VBS geeft Bram Eidhof in zijn column Verschillig een mooi voorbeeld van hoe je burgerschapsonderwijs in de praktijk kunt invullen.

Meer ruimte voor nieuwe scholen
In het gesprek met Slob kwamen ook andere onderwerpen aan bod, zoals het lerarentekort en het Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. We wachten op dit moment nog op de beantwoording van de Kamervragen door de minister over dit wetsvoorstel ter modernisering van het schoolstichtingsproces.

VBS sprak met minister Slob en de andere profielorganisaties af om in het najaar opnieuw rond de tafel te gaan om actuele onderwijsontwikkelingen te bespreken.
(23-05-2019)

Gerelateerd