Terug naar overzicht

VBS Helpdesk beantwoordde kleine duizend ledenvragen

De VBS Helpdesk beantwoordde 3,3 procent meer vragen van onze leden in 2019. De belangrijkste onderwerpen waren zorgplicht en passend onderwijs, relatie school en ouders en de ketenregeling en tijdelijke dienstverbanden in po en vo.

In totaal beantwoordde de VBS Helpdesk afgelopen jaar een kleine duizend vragen van onze leden. De top-5 aan Helpdeskvragen in 2019:

• Zorgplicht en passend onderwijs; hoe ver reikt de zorgplicht van een school: moeten we een leerling toelaten/kan ik een leerling verwijderen?
• Relatie school en ouders; medewerkers van scholen ervaren in toenemende mate grensoverschrijdend gedrag in de communicatie door ouders.
• Ketenregeling en tijdelijke dienstverbanden in het primair en voortgezet onderwijs; vervangingscontracten bij ziekte.
• Interpretatie van de cao’s po en vo; met name over de verlofregelingen en duurzame inzetbaarheid.
• Medezeggenschap; wanneer is instemming of advies nodig?

Heeft u ook een Helpdeskvraag?
De VBS Helpdesk is ook in 2020 elke werkdag bereikbaar voor alle vragen van VBS-leden via: 070-331 52 15 en helpdesk@vbs.nl.

Gerelateerd