Terug naar overzicht

VBS en profielorganisaties zien geen verbetering in instemmingsrecht (G)MR op hoofdlijnen begroting

De profielorganisaties VBS, Verus, VOS/ABB, VGS en LVGS zijn geen voorstander van het verlenen van instemmingsrecht aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (G)MR) op hoofdlijnen van de begroting. Dit blijkt uit de gezamenlijke inbreng op de internetconsultatie voor het wetsvoorstel ‘Versterking Medezeggenschap en de informatievoorziening van betrokkenen in het funderend onderwijs’.

De profielorganisaties zijn voorstander van een goede medezeggenschap als onderdeel van de checks en balances binnen een schoolorganisatie en van een cultuur ‘waarin een goed gesprek gevoerd wordt over de onderwijskwaliteit en de manier waarop financiële en inhoudelijke keuzes daaraan kunnen bijdragen’ (memorie van toelichting bij het wetsvoorstel).

Het verlenen van instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting draagt hier naar onze mening echter niet aan bij en kan zelfs negatief uitpakken voor de gewenste cultuur. Een cultuur laat zich sowieso niet bij wet regelen. En een werkelijk ‘goed gesprek’ zal niet afhankelijk zijn van de aard van het recht dat de MR heeft, vinden de profielorganisaties.

Mocht een bestuur en (G)MR gezamenlijk besluiten dat in de betreffende situatie een instemmingsrecht de voorkeur verdient boven een adviesrecht dan kunnen zij dat in hun reglement opnemen. Deze maatwerkoplossing passen enkele besturen en (G)MR’en al toe, waaronder ook leden van VBS.

Het wetsvoorstel regelt ook een instemmingsrecht voor de ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband op de meerjarenbegroting behorend bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Daarnaast stelt de regering voor dat het schoolondersteuningsprofiel (SOP) onderdeel wordt van de schoolgids (waarmee het jaarlijks in plaats van vierjaarlijks zal worden vastgesteld) en dat de volledige MR adviesrecht krijgt op het SOP. Tenslotte is in het wetsvoorstel een adviesrecht voor de MR in het primair onderwijs opgenomen ten aanzien van de groepsgrootte.

Lees hier de volledige inbreng op de internetconsultatie voor het wetsvoorstel ‘Versterking Medezeggenschap en de informatievoorziening van betrokkenen in het funderend onderwijs’.
(14-09-2020)

Gerelateerd