Terug naar overzicht

VBS Directienetwerk

Bij het VBS Directienetwerk van 24 mei 2022 is besproken hoe je zij-instromers goed kunt begeleiden zodat ze aan je school verbonden blijven. Ook de visitatie-pilot, burgerschapsonderwijs en de formatie kwamen aan bod. Welke tips heeft het netwerk?

Zij-instromers
Een vraag die erg leeft is hoe je zij-instromers bindt. Een goede begeleiding is dan noodzakelijk. Een van de scholen geeft elke zij-instromer een mentor. En als directie moet je de inzet en begeleiding van zij-instromers goed borgen. Vaak blijkt er te weinig tijd voor een goede begeleiding, daarom biedt het Participatiefonds aan hierin te ondersteunen.
– Bekijk hier de helpdeskvraag ‘Hoe stel ik een zij-instromer aan conform cao primair onderwijs
– Wat kan een zij-instromer bijdragen aan de organisatie? Gea Hoeksema (zij-instroomopleiding NLH Stenden Hogeschool) legt dat uit in deze video.
– Lees ook: Subsidie voor zijinstromers verlengd tot 2023

Formatie
De directeuren uit het netwerk gaven aan dat ze de formatie rond konden krijgen voor komend schooljaar. Een lastig punt is dat het aanbod zo klein is dat je feitelijk concurreert met met collega-scholen in je omgeving.

Pilot visitatie
De afgelopen periode hebben verschillende VBS-leden een kijkje bij elkaar in de keuken genomen om te adviseren over mogelijke verbeteringen van de onderwijskwaliteit. Er is besloten dit een vervolg te geven met een nieuwe ronde visitaties in oktober. Op basis daarvan komt er een verslag en een format hoe je een visitatie goed kunt inrichten.

Burgerschap
Burgerschapsonderwijs is in het po en vo een belangrijk onderwerp. Een tip is om als school duidelijk te omschrijven wat burgerschap voor jouw onderwijs betekent. De ‘Negen ijkpunten voor goed burgerschapsonderwijs’ kunnen daarbij helpen.

Over het directienetwerk
Het VBS Directienetwerk is een netwerk met interactieve bijeenkomsten waarbij aanwezigen met elkaar en soms een gastspreker in gesprek gaan over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s. Wil je als directeur(-bestuurder) in het primair onderwijs meer informatie of ook eens vrijblijvend de voordelen van het directienetwerk ervaren? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15, helpdesk@vbs.nl en WhatsApp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd