Terug naar overzicht

VBS Directienetwerk: leren van en met collega-directeuren

Het VBS Directienetwerk is een netwerk dat vooral bestaat uiteenpitters en kleine schoolbesturen. Tijdens de interactieve bijeenkomsten gaan de aanwezigen met elkaar en soms met een gastspreker in gesprek. Onderwerpen worden door de deelnemers zelf aangedragen. Het doel is informatie, tips en ervaringen uit te wisselen met collega’s. Wat levert het je op als directeur?

Vele onderwerpen komen aan bod
Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld burgerschap en zij-instromers, effectief samenwerken binnen de school en opleidingsschool en oudercommunicatie. Strategisch personeelsbeleid zal ook aan de orde komen. Per 1 augustus 2024 wil het ministerie van OCW hieraan wettelijke eisen stellen, de Inspectie van het Onderwijs zal hierop toezien (zie Kamerbrief lerarenbeleid december 2022).

Vrijwillige visitaties
Ook hebben de leden van het netwerk een visitatie opgestart. Dat een visitatie kan bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van een school staat voor de deelnemers buiten kijf.

Wat zeggen deelnemers?

  • Jefke Stroo (directeur CBS Coolsma): “We spreken dezelfde taal, we hebben dezelfde achtergrond”
  • Sanne de Graas (adjunct-directeur Casimirschool): “Je kunt elkaar – tussen de grote besturen – vinden en elkaar steunen”
  • Lianne van den Essenburg (directeur-bestuurder Montessorischool Bilthoven): “Je wordt inhoudelijk gevoed, het is nuttig elkaar vier keer per jaar te ontmoeten”
  • Alice Haak (directeur/bestuurder G.J. van den Brinkschool): “Je bent niet elkaars concurrent. Je haalt en brengt, het levert altijd wat op”

De volgende bijeenkomst is op 7 maart 2023.

Wil je als directeur(-bestuurder) in het primair onderwijs meer informatie of ook eens vrijblijvend de voordelen van het directienetwerk ervaren? Neem dan contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls, 070- 331 52 15, helpdesk@vbs.nl en Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 – 15.00 uur.

Gerelateerd