Terug naar overzicht

VBS blij met kamermotie om flexibele onderwijstijden te behouden

Scholen moeten wettelijk de mogelijkheid krijgen flexibele schooltijden te hanteren, dit vraagt de Tweede Kamer in een motie die op 18 juni is aangenomen. VBS is verheugd met de motie en verwacht dat het kabinet hiermee snel aan de slag gaat.

De Kamer vraagt de regering om een wetswijziging die het scholen mogelijk maakt om af te kunnen wijken van centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van vijf dagen. Daarnaast wil de Kamer dat scholen, die nu deelnemen aan het ‘experiment flexibele onderwijstijden’ en waarbij de onderwijskwaliteit gewaarborgd is, vooruitlopend op de wetswijziging gebruik kunnen blijven maken van flexibele schooltijden.

VBS is blij dat de Kamer de regering vraagt flexibele onderwijstijden in de wet te verankeren. VBS heeft het proces van harte ondersteund en bij voortduring aandacht gevraagd voor het onderwerp bij Kamerleden.

De motie volgt op een eerder besluit van minister Slob om vanaf het schooljaar 2020-2021 geen flexibele onderwijstijden meer te hanteren. Twaalf scholen mochten vanaf 2011 afwijken van de centrale schoolvakanties en de vijfdaagse schoolweek. Bij een aantal scholen was de kwaliteit onder de maat. Daarentegen waren ook een vijftal scholen die een flexibele invulling van onderwijstijd bieden en de onderwijskwaliteit borgen of uitbouwen, zoals de minister in een Kamerbrief aangaf.

VBS zou het onverteerbaar vinden als deze succesvolle scholen de dupe worden van het besluit van minister Slob. De huidige maatschappij vraag om flexibiliteit, innovatie en maatwerk; biedt scholen dan ruimte voor eigen keuzes, vindt VBS. Slob kondigde eerder in de Kamerbrief aan mogelijkheden voor differentiatie en maatwerk te onderzoeken. VBS verwacht dat de minister hier snel mee komt. In de tussentijd kunnen scholen uit het experiment ook wat VBS betreft gebruik blijven maken van flexibele onderwijstijden.
(19-06-2019)

Gerelateerd