Terug naar overzicht

Vast aanmeldmoment en doorstroomtoets, maar trainen voor toetsen vermindert niet

Er komt één vast aanmeldmoment voor het aanmelden van leerlingen op het voortgezet onderwijs en de eindtoets wordt een doorstroomtoets. Hierdoor ontstaan voor leerlingen gelijke kansen op een plek op de school van hun voorkeur, passend bij hun niveau. VBS heeft op de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel gereageerd.

De eindtoets wordt vervangen door een doorstroomtoets omdat een leerling zich blijft ontwikkelen. Daarom moet niet alleen in groep 8, maar ook in het voortgezet onderwijs goed worden gekeken of hij (nog) op de juiste plek zit. Het basisschooladvies blijft leidend en kan eventueel, op basis van de doorstroomtoets, naar boven worden bijgesteld. Een wetsvoorstel van deze strekking wordt na een internetconsultatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Bijkomend voordeel moet zijn dat de druk die leerlingen en ouders door de eindtoets ervaren, minder wordt en er geen noodzaak meer is voor toets-trainingen en andere vormen van bijspijkeren.

Gelijk speelveld, toetsen vermindert niet
VBS heeft op deze internetconsultatie gereageerd en denkt dat er inderdaad een gelijk speelveld komt door uit te gaan van één vast aanmeldmoment, waarbij het schooladvies (waarin de uitslag van de eindtoets/doorstroomtoets verwerkt is) leidend is.

Voor het overige zijn we niet zo optimistisch. Wij zien niet dat dit wetsvoorstel bijdraagt aan het verminderen van toetstrainingen. Als in groep 7 al duidelijk is welke kant het schooladvies op gaat, dan zullen ouders hun kinderen in de nieuwe situatie waarschijnlijk ook naar een training sturen. Dit geldt ook voor het inkopen van alle andere vormen van bijles en ondersteuning.

Schaf eindtoets af
Onze voorkeur heeft het afschaffen van de eindtoets/doorstroomtoets en enkel nog uit te gaan van het schooladvies. Hiermee wordt tevens het professionele primaat voor advisering volledig bij de leerkracht gelegd. Politiek lijkt deze oplossing helaas niet haalbaar (hoewel in de huidige coronacrisis wel, terecht, van de eindtoets wordt afgezien en leerlingen in het vervolgtraject nadrukkelijker worden gevolgd om te zien of ze op hun goede plek zitten).

Wij pleiten verder voor:

  • Werk aan bewustwording van ouders: vwo/havo is niet zaligmakend voor de toekomst en het geluk van alle kinderen.
  • Werk aan bewustwording van leerkrachten: wees alert op onterechte onderadvisering bij leerlingen uit een kwetsbaar sociaal milieu.
  • Stel het keuzemoment uit tot de derde klas in het voorgezet onderwijs: maak 10-14 colleges waar mogelijk de norm.
  • Onderzoek het afstuderen in het voortgezet onderwijs door middel van deelcertificaten: bijvoorbeeld Engels op vmbo-niveau en wiskunde op vwo-niveau.
  • Praat niet langer over lager, middelbaar of hoger voortgezet onderwijs, maar leg de nadruk op praktisch en theoretisch onderwijs

Input voor de internetconsultatie is gegeven door het VBS-directienetwerk.
(19-03-2020)

Gerelateerd