Terug naar overzicht

Uiterste indieningsdatum bij Participatiefonds

In het nieuwe reglement van het Participatiefonds is per 1 augustus 2019 een uiterste indieningsdatum voor vergoedingsverzoeken opgenomen.

Het Participatiefonds, dat de uitkeringskosten voor een werkgever vergoedt, moet uiterlijk 31 december 2020 een vergoedingsverzoek hebben ontvangen als een dienstverband voor 1 augustus 2020 is beƫindigd. Achterliggende reden is de modernisering van het Participatiefonds en de komst van een nieuw portaal voor het indienen van vergoedingsverzoeken per 1 augustus 2020.

Het reglement loopt anders dan gebruikelijk tot 31 december 2019. Dit komt door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die op 1 januari 2020 van kracht wordt. Het Participatiefonds informeert dit najaar over het nieuwe reglement vanaf 1 januari 2020, waarin de wijzigingen door de Wnra zijn opgenomen.
(05-09-2019)

Gerelateerd