Terug naar overzicht

Twintig scholen starten 1 augustus met Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Twintig basisscholen, waaronder Casa Tweetalige Montessorischool in Pijnacker, De School in Zandvoort en De Buitenkans in Heerenveen (alle lid van VBS), beginnen 1 augustus met het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Deze scholen mogen afwijken van de vakantieregeling, van de vijfdaagse schoolweek en onder voorwaarden mogen andere professionals voor maximaal 100 uur per jaar laten lesgeven.

Het experiment is een vervolg op het Experiment Flexibiliseren Onderwijstijd, waarbij acht scholen mochten afwijken van de onderwijstijd. Voor deelname aan het nieuwe experiment gelden voorwaarden: de MR moet instemmen en er moeten waarborgen zijn voor onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en onderwijsfilosofie.

Het experiment duurt vijf jaar. Twee onderzoeksbureaus onderzoeken wat de effecten op de kwaliteit van het basisonderwijs zijn van meer flexibiliteit in de invulling en de organisatie van onderwijstijd. Als hieruit duidelijk wordt onder welke randvoorwaarden meer flexibiliteit kan bijdragen aan de onderwijskwaliteit, dan kan de wet- en regelgeving op dit punt worden aangepast.

Maatschappij vraagt om flexibiliteit

VBS is voorstander van het experiment met flexibele onderwijstijden. De huidige maatschappij vraagt om flexibiliteit, innovatie en maatwerk; biedt scholen dan ook ruimte voor eigen keuzes. Het is goed dat minister Slob laat onderzoeken hoe flexibele tijden wettelijk zijn vast te leggen.
Lees hier de Kamerbrief over voortgang programma ruimte voor regie
(09-07-2020)

Gerelateerd