Terug naar overzicht

NPO: twee jaar extra salaris voor onderwijspersoneel op scholen met veel achterstanden

Leraren, schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel op scholen met veel leerlingen met achterstanden krijgen de komende twee schooljaren gemiddeld 8 procent extra loon uit de NPO-gelden. Het doel is om het aantrekkelijker te maken om op deze scholen te blijven werken. Op onze NPO-pagina houden we het NPO-nieuws bij en vind je meer informatie.

Demissionair minister Slob wil er met de tijdelijke toelage voor zorgen dat deze scholen voldoende personeel hebben om leervertraging door corona in te lopen. De gelden voor de toelage in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 komen uit het budget voor Nationaal Programma Onderwijs.

Onderwijspersoneel op circa 15 procent van de scholen, ruim 1300 vestigingen, ontvangt de toelage. Het gaat om scholen met veel ‘uitdagende leerlingen’ en een extra groot risico op achterstanden. De vestigingen die hier recht op hebben ontvangen bericht van het ministerie van OCW en zijn hier op Nponderwijs.nl te vinden.

De selectie van vestigingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is gebaseerd op de CBS-indicator voor achterstanden. De selectie van vestigingen van speciale scholen voor basisonderwijs en van scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs is gebaseerd op de CUMI-regeling.

Hoe komt de arbeidsmarkttoelage bij de werknemers terecht?
Op vestigingsniveau moet het bestuur met het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad P(G)MR afspreken wie de toelage krijgt en hoe hoog die is. De (G)PMR heeft instemmingsrecht op de vaststelling van de toelage. De hoogte van de toelage hangt uiteraard ook af van het budget dat voor de vestiging beschikbaar is. Zodra de afspraken zijn gemaakt, kan de toelage worden verwerkt in de salarisadministratie.

Bij Nponderwijs.nl vind je een uitgebreide Q&A over de arbeidsmarkttoelage.

Lees meer nieuws over het NPO op onze NPO-pagina.
(24-08-2021)

Gerelateerd