Terug naar overzicht

Toename meervoudige complexe problematiek bij klachten

De Landelijke Klachtencommissies van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) hebben 250 klachten behandeld in 2018, een daling van 25 klachten ten opzichte van 2017. Van de 250 klachten bij GCBO zijn er 37 behandeld door de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs, waar VBS-leden zich bij kunnen aansluiten. Dit blijkt uit het jaarverslag van GCBO.

In lijn met de ontwikkelingen in eerdere jaren is bij ingediende klachten steeds vaker sprake van meervoudige complexe problematiek. De 250 klachten van GCBO als geheel zijn verdeeld over 6 terreinen:
Schoolorganisatie: 97
Passend onderwijs en pedagogische begeleiding: 46
Beoordeling, plaatsing en bevordering van leerlingen: 29
Sancties tegen leerlingen: 14
Veiligheid op school: 57
Arbeidsrechtelijke klachten en overige: 7

Wisselingen commissie
In december 2018 heeft de voorzitter van de landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs, mr. Kees Sjenitzer, na 10 jaar afscheid genomen van de Commissie. Een waardig opvolger is gevonden in mr. Chila van der Bas. Zij heeft ruime ervaring met het voorzitten van zittingen en heeft zoals zij zelf zegt “een groot hart voor het onderwijs”. In haar huidige functie als rechter bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming fungeert zij als voorzitter op zittingen.

Mini symposium 20 jaar klachtrecht
GCBO organiseerde op 9 november 2018 een mini symposium georganiseerd over 20 jaar klachtrecht. In het jaarverslag van GCBO staat een samenvatting van deze bijeenkomst.
(03-07-2019)

Gerelateerd