Terug naar overzicht

Tips wat wel én niet in schoolondersteuningprofiel SOP op te nemen

Scholen willen het graag goed doen en beweren vaak veel aan ondersteuning te kunnen bieden c.q. aan te kunnen. De praktijk is weerbarstiger. Door hier kritisch op te zijn, voorkom je dat je het kind niet de juiste ondersteuning kunt bieden en de leerkracht onverhoopt overloopt. Tijdens het VBS Directienetwerk gaf VBS-partner Noor Dietvorst van Cascade Advocaten enkele tips.

#1 Hoe concreter, hoe beter

Overleg goed met het samenwerkingsverband wat wel en niet onder de basisondersteuning valt. Dat je geen één op één onderwijs kunt bieden of dat je geen specialist in huis hebt op het gebied van externaliserend c.q. agressief gedrag (al dan niet als onderdeel van autisme), zijn voorbeelden van grenzen wat betreft ondersteuning. Hoe concreter je de (on)mogelijkheden aan basisondersteuning omschrijft, hoe beter.

#2 Zorg voor transparantie voor ouders
Leg de (on)mogelijkheden aan basisondersteuning – nadat de MR ermee heeft ingestemd – goed vast in het SOP) en toelatingsbeleid. Zorg er vervolgens voor dat dit in de schoolgids wordt opgenomen dan wel op de website van je school komt te staan. Zodat het zichtbaar is voor ouders en – met het oog op de zorgplicht – het transparant voor hen is dat de aanmelding van hun kind op gelijke wijze is behandeld als andere aanmeldingen.

#3 Misverstanden rondom ontwikkelingsperspectief (OPP)

Mocht een leerling extra ondersteuning nodig hebben die buiten de basisondersteuning valt, dan zijn scholen in het po en vo verplicht om een OPP op te stellen voor deze leerling. Scholen zijn verplicht deze jaarlijks te evalueren. In een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) bespreek je met de ouders het handelingsdeel, waarin jij als school de regie voert. Er bestaan veel misverstanden rondom het OPP, waarover we eerder al bericht schreven. Lees hier de top vijf.

Nieuwsgierig naar wat het VBS Directienetwerk voor jou kan betekenen?

Ondanks het hele slechte weer was de opkomt hoog tijdens het laatste VBS Directienetwerk! De deelnemers waren te gast bij de Rijdende Scholen in Geldermalsen. Ze kregen een presentatie en rondleiding van de directeur, gevolgd door een gesprek over de zorgplicht met gastspreker Noor Dietvorst, met als doel: kennis en informatie uitwisselen met collega’s.

Voor meer informatie over het VBS Directienetwerk neem contact op met Nienke van de VBS Helpdesk via 070 – 3315215, helpdesk@vbs.nl of via Whatsapp: 06 – 330 296 94.

Gerelateerd