Terug naar overzicht

Tips voorbereiding inspectiebezoek: laat vooral zien wat je allemaal doet

We horen dat de Onderwijsinspectie de schoolbezoeken weer aan het opstarten is. Als onderwijspersoneel en schoolbestuur tenminste niet ziek is of in quarantaine zit… Heb je vragen of signalen over inspectiebezoek? Geef die dan aan ons door via helpdesk@vbs.nl. VBS is gesprekspartner van de inspectie en kan je hierbij ondersteunen. Lees hieronder tips ter voorbereiding op inspectiebezoek:

Het inspectietoezicht valt uiteen in een controlerende rol voor kwaliteit en kwaliteitscultuur en een stimulerende rol om scholen te stimuleren in hun eigen ontwikkeling. Het bestuur als eindverantwoordelijke voor de onderwijskwaliteit is daarbij tegenwoordig het eerste aanspreekpunt. Bij een ouderbestuur zal de inspectie ouders vragen stellen en dan wordt verwacht dat ouders een goed verhaal kunnen vertellen over alle aspecten van het toezicht. Bereid dit met de directie voor, zorg dat je weet wat er speelt en vraag de directeur bij het gesprek met de inspectie.

Voor scholen met een leerlingpopulatie met een bovengemiddeld niveau legt de inspectie de lat hoger. Dit betekent dat je meer dan basiskwaliteit moet bieden. Laat vooral aan de inspectie zien wat je doet.

Overige tips:
-geef een presentatie aan de inspectie, waarbij je ingaat op alle aspecten van het toezichtkader: van kwaliteitszorg tot financiën en van governance tot extra ondersteuning.

-Gebruik een kwaliteitszorgkalender, waarin onder meer groepsplannen, meerjarenbegroting en het jaarplan staan. Ook staat erin wie wat doet bij kwaliteitszorg, wanneer dit gebeurt en wat je bespreekt met bijvoorbeeld de MR en de toezichthouder. Een voorbeeld is op de vragen bij onze Helpdesk.

Lees hier ook de tips van Koert Capel en zijn aanpak bij het inspectiebezoek.

VBS ondersteunt bij inspectiebezoek
VBS is gesprekspartner van de Onderwijsinspectie. Samen met VBS kun je aan de slag om het inspectiebezoek en wat daarbij komt kijken te benutten om de eigenheid van de school te versterken. Neem voor informatie en advies contact op met de VBS Helpdesk: Nienke Daniëls 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl, WhatsApp: 06 – 330 296 94. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.
(03-02-2022)

Gerelateerd