Terug naar overzicht

Tips om de teamgeest goed te houden als er collega’s thuiszitten

De ‘R’ is in de maand; verkoudheidsklachten nemen toe en wachttijden voor coronatesten lopen op. Dit leidt ertoe dat steeds meer onderwijsmedewerkers thuis zitten in afwachting van een hopelijk negatieve test en van een einde aan het gesnotter. Hoe hou je de teamgeest goed als er in coronatijden (steeds meer) collega’s afwezig zijn? We zetten een aantal tips voor je op een rij:

Geef ruimte en heb vertrouwen
‘Volgens mij heeft dit alles te maken met ruimte geven, vertrouwen hebben en urgentie voelen’, zegt Bob Olders, sectordirecteur mytyl/tyltyl bij het bestuur Resonans. ‘Bij het coronavirus zie je dat het voor iedereen nieuw is en veel mensen niet weten hoe met zaken om te gaan. Medewerkers zien in deze tijden de noodzaak, willen er voor gaan, denken zelf na en krijgen ruimte om afstandsonderwijs vorm te geven en elkaar te ondersteunen. Het hebben van invloed, het niet opgelegd krijgen van het hoe en het sociale aspect naar elkaar zijn succesfactoren. En dan zijn oplossingen gauw gevonden, en doet waardering goed!’

Vraag subsidie aan voor extra handen in de klas
‘We hebben subsidie aangevraagd en gekregen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’, vertelt Charlotte van Thiel, rector van het Veurs Lyceum in Leidschendam. ‘Dat geld gebruiken we voor extra hulp in de brugklassen, de examenklassen en voor ondersteuning in de klas op school als een leraar met verkoudheidsklachten thuiszit en online onderwijs geeft.’

Werk alternatieve scenario’s uit
Het Veurs Lyceum heeft ook scenario’s klaarliggen voor de inrichting van het onderwijs voor het geval de school onverhoopt helemaal dicht moet en voor het geval leerlingen onderling ook anderhalve meter afstand moeten houden. Van Thiel: ‘Van de periode van 2 juni tot aan de zomervakantie hebben we bijvoorbeeld geleerd dat we in die situaties leerlingen vaker en volgens een vast rooster naar school willen laten komen.’

Ga het gesprek aan en toon begrip
Collega’s op het Veurs Lyceum met zorgen over hun eigen gezondheid konden in een enquête aangeven wat niet goed voor ze voelde. ‘We hebben in gesprekken zorgen kunnen wegnemen en alle docenten zijn gestart. Collega’s staan er heel verschillend in. Ons uitgangspunt is: hou rekening met elkaar en toon begrip. Wat voor jou geldt, geldt niet automatisch voor een ander’, zegt Van Thiel.

Bespreek samenwerking en communicatie binnen het team
De website Les op Afstand, met informatie over onderwijs op afstand en weer op school, geeft ook informatie over samenwerking en communicatie met collega’s. De site tipt onder meer:

  • Ken de verwachtingen van en naar elkaar. En weet van elkaar wat je doet en hoe je het doet.
  • Bespreek duidelijk wat je verwacht en kunt verwachten van alle collega’s. Denk onder andere aan de rol van intern begeleiders, vakleerkrachten en parttimers.
  • Bespreek wat extra nodig is aan communicatie buiten de vaste overlegmomenten om.
  • Versterk elkaars rol en maak iedereen belangrijk vanuit zijn of haar kracht. Gebruik elkaars talent.

Benut jouw sterkte punten
Vanuit positief psychologisch onderzoek pleit prof. dr. Marianne van Woerkom ervoor te starten bij door de persoon zelf gedefinieerde sterke punten om zijn welbevinden te verhogen. Alvast enkele tips over hoe te starten met positieve psychologie (uit het nog te verschijnen oktobernummer van De VBS):
Starten met positieve psychologie, betekent starten bij het individu met volgende stappen:
1. Bewust worden van het gedachtegoed van de positieve psychologie.
2. Herkennen van sterke punten: Wanneer functioneer ik optimaal of floreer ik? De mening van leerlingen en collega’s is daarbij ook zinvol.
3. Verkennen: Wat kan ik nog meer met mijn sterke punten? Hoeveel gebruik maak ik ervan in de werkcontext? Hoe groot is het aandeel ervan in mijn huidige pakket?
4. Ontwikkelen sterke punten: Hoe kan ik ze effectiever inzetten en verfijnen? Wat zijn de implicaties voor mijn takenpakket of zelfs functie?
(10-09-2020)

Gerelateerd