Terug naar overzicht

Tijdelijke dienstverbanden: hoeveel mag je er aangaan?

Als werkgever in het po en vo mag je niet onbeperkt tijdelijke contracten aanbieden aan je werknemers. Hoeveel tijdelijke contracten je mag aanbieden zonder te zijn gebonden aan een vast contract, hangt af van het soort, het aantal en de duur van de opeenvolgende dienstverbanden.

PRIMAIR ONDERWIJS
Een ‘gewoon’ dienstverband voor bepaalde tijd
In de cao-po staat dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag worden aangegaan wanneer er sprake is van kennelijk tijdelijk werk, bijvoorbeeld een functie die wegens krimp gaat verdwijnen. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt de ‘gewone’ wettelijke ketenregeling. Er mogen drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden aangegaan binnen een periode van 24 maanden. Er ontstaat een nieuwe keten van contracten zodra een medewerker zes maanden en een dag niet in dienst is geweest.

Een dienstverband ter vervanging  (geen ziektevervanging)
Bij het aangaan van een dienstverband uitsluitend voor vervanging anders dan ziektevervanging, geldt een ruimere ketenregeling. Er mogen dan zes tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal 36 maanden. Elk contract in de keten moet een contract uitsluitend voor vervangingswerk zijn. Wil je de medewerker toch een tijdelijk contract aanbieden voor ander werk dan vervanging, bijvoorbeeld voor een project? Dan geldt direct de gewone ketenregeling.

Voorbeeld
Een medewerker is in twaalf maanden vier tijdelijke contracten aangegaan voor vervanging wegens studieverlof. Vervolgens komt er een tijdelijke vacature beschikbaar (die niet voor vervanging is), waarvoor de werkgever met deze medewerker een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaat. Op dat moment ontstaat er direct een vast contract. Dit contract is namelijk al de vijfde in de keten. Er is niet langer sprake van een keten van contracten uitsluitend voor vervanging. In dit geval geldt direct de gewone ketenregeling waarbij ook de contracten uitsluitend ter vervanging worden.

Een arbeidsovereenkomst wegens vervanging bij ziekte
Vanaf 1 augustus 2018 geldt voor het po een uitzondering op de ketenregeling voor vervanging bij ziekte van een leraar. Voor deze vervanger geldt een aparte ketenregeling: gedurende 36 maanden mag een onbeperkt aantal vervangingen wegens ziekte worden uitgevoerd zonder dat een vast contract ontstaat. Daarna moeten er minimaal zes maanden en een dag zitten tot de volgende arbeidsovereenkomst voor vervanging uitsluitend in verband met ziekte van een leraar. Wordt er toch voor een langere duur dan 36 maanden een tijdelijk dienstverband voor vervanging in verband met ziekte van een leraar gegeven, dan ontstaat een vast contract.

Indien na deze periode van 36 maanden ander werk wordt verricht (bijvoorbeeld tijdelijke vacature of vervanging anders dan ziekte) dan hoeven die werkzaamheden niet te worden meegeteld in deze keten, omdat de ziektevervangingen een aparte keten vormt. Een arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan uitsluitend voor vervanging van een zieke leraar hoeft bovendien niet mee te worden geteld in de ketenregeling van de bovenstaande tijdelijke dienstverbanden.

Voorbeeld
Een medewerker is in twaalf maanden al vijf keer een tijdelijk contract aangegaan wegens ziekte. Daarnaast is hij vijf tijdelijke contracten aangegaan wegens vervanging van zwangerschapsverlof. Vervolgens gaat de medewerker een nieuw contract aan wegens ziektevervanging. Het dienstverband aangegaan wegens vervanging van een zieke leerkracht hoeft niet mee te worden geteld in de keten van de andere tijdelijke dienstverbanden, er ontstaat geen vast dienstverband.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Ketenregeling in de cao-vo
In het vo is de regeling nog niet aangepast in de cao. De wettelijke ketenregeling wordt voor het vo nader uitgewerkt in de cao-vo. Hierin is opgenomen dat een contract in beginsel voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, maar dat in bepaalde gevallen een tijdelijk contract gegeven kan worden. In de cao-vo is opgenomen dat er maximaal drie tijdelijke contracten aangeboden kunnen worden in een periode van 24 maanden, ook in geval van vervanging. De VO-raad wil graag dat de cao wordt aangepast aan de nieuwe wetgeving die geldt sinds januari 2020, maar hierover moeten sociale partners dan wel eerst afspraken maken en vervolgens vastleggen in de nieuwe cao-vo.

EIGEN RISICODRAGER PO EN VO
Let op!
Loopt een tijdelijk dienstverband af of gaat een werknemer uit dienst, dan ben je als werkgever in het po eigen risicodrager voor de uitkeringskosten. Meer hierover lees je hier.

Heb je vragen of wil je graag advies over (tijdelijke) dienstverbanden? Neem contact op met Nienke Daniëls van de VBS Helpdesk via 070 – 331 52 15, helpdesk@vbs.nl of Whatsapp 06-33029694. De Helpdesk is dagelijks bereikbaar tussen 9.00-15.00 uur.

(Bron: PO-Raad en VO-raad)
(13-04-2021)

 

Gerelateerd