Terug naar overzicht

‘Teveel leraren met beleidsmatige taken in speciaal onderwijs’

Het speciaal onderwijs kampt door de huidige cao po met scheefgroei in het functiebouwwerk, bleek tijdens het P&O-netwerk PO van VBS op 2 oktober 2018. ‘Door de omschaling van leraren van LB naar L11 hebben instellingen voor speciaal onderwijs teveel leraren met beleidsmatige taken mede door nieuwe functiebeschrijvingen in cao’, verklaart Nienke Daniëls, netwerkregisseur bij VBS.

Leraren in het speciaal onderwijs zaten standaard in schaal LB en zijn in de nieuwe cao naar schaal L11 gegaan. ‘Schaal L11 is een heel beleidsmatige functie, maar in de praktijk staan leraren vooral voor de klas. Daarbij geldt voor een deel van de leraren dat ze de hoger ingeschaalde taken niet kunnen of willen doen, maar ze ontvangen wel het bijbehorende salaris’, vertelt netwerkregisseur Nienke Daniëls.

Sommige instellingen voor speciaal onderwijs nemen assessments af om te beoordelen in hoeverre leraren aan de nieuwe functie-eisen voldoen, bleek tijdens het P&O-netwerk PO van VBS. Daniëls: ‘Voldoen medewerkers niet aan de eisen, dan krijgen ze begeleiding en scholing aangeboden. Sommige mensen kiezen er zelf voor een stapje terug te doen in functie en salaris als ze niet aan de eisen voldoen.’

Reguliere po

In het reguliere primair onderwijs speelt dit niet of veel minder omdat er minder leraren in LB waren. ‘Je hebt daar dus maar een klein aantal leraren dat naar schaal L11 is gedaan, en vaak betreft dit ook leraren die toch al beleidsmatige taken hadden’, licht Daniëls toe.

Wel hoorde ze dat sommige basisscholen adjunct-directeuren toelagen verstrekken omdat ze anders minder verdienen dan ervaren leraren. ‘Onder onderwijsondersteunend personeel en directie heerst onvrede over hun salaris dat achtergebleven is in vergelijking met lerarensalarissen. Het zou goed zijn als in de volgende cao ook de salarissen voor de directie- en oop-functies stijgen’, vindt de netwerkregisseur.
(04-10-2018)

Gerelateerd