Terug naar overzicht

Tekst cao primair onderwijs is gereed

De tekst van de nieuwe cao primair onderwijs is sinds deze week beschikbaar. De volledige cao-tekst staat hier bij de PO-Raad.

Deze cao loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2020. Door de corona-crisis zijn bepaalde deadlines uit de cao een uitdaging voor schoolbesturen, realiseert de PO-Raad zich.

De focus ligt op dit moment op andere zaken. Het cao-team van de PO-Raad gaat op korte termijn hierover in overleg met de vakbonden en houdt u hiervan op de hoogte.  Vooralsnog dient elk schoolbestuur uit te gaan van de afspraken (en deadlines) zoals die in de cao zijn vastgelegd.

(Bron: PO-Raad, 01-04-2020)

Gerelateerd