Terug naar overzicht

Ted Talk, film en succesverhaal ter inspiratie tijdens online ALV VBS

Drie leden deelden hun (succes)verhaal tijdens de online ALV van VBS op maandag 16 november jl. Ter inspiratie, herkenning en verbinding. We zetten de highlights voor je op een rij. Een uitgebreid verslag lees je in De VBS die half december verschijnt.

Ted-talk: Hoe het Veurs Lyceum leerachterstanden voorkomt en de teamspirit hooghoudt
Philip de Vries, conrector onderwijs Veurs Lyceum

 • Door per klas te inventariseren welke leerlingen waarin precies een leerachterstand hebben opgelopen, kun je gerichter tijdens of na school bijlessen aanbieden;
 • Leerlingen die nu nog thuis zitten door corona, kun je op vaste momenten met hun docent laten streamen. Zodat ze bijblijven en ook ter verbinding;
 • Docenten die door corona thuis zitten kun je online les laten geven. Een andere / ingehuurde docent of persoon in de klas kan dan begeleiden en de orde bewaken;
 • Met een thermometer, ofwel online vragenlijst, kun je regelmatig peilen hoe leerkrachten hun veiligheid ervaren (toe- of afgenomen) en of ze voorstander van hybride lessen zijn.

Korte film ‘Morgen beginnen’ over ontwerpend en onderzoekend leren
Maaike Kramer, directeur-bestuurder Eerste Westlandse Montessorischool

 • De school heeft een film gemaakt van het Wetenschapslab dat is opgericht voor leerlingen om onderzoek te doen, proefjes uit te voeren en informatie op te zoeken;
 • Deze vorm van ontwerpend en onderzoekend leren is evenwaardig verklaard aan de basisvakken rekenen en taal;
 • Om het in de praktijk te brengen, is een geloof in het zelf ontwikkelend vermogen van kinderen nodig. Dit is samengevat in zeven v’s: visie, voorleven, vertrouwen, vragen stellen, verantwoorden, verwennen en vormgeven;
 • Een Wetenschapslab hoeft niet veel te kosten. Het kost wel tijd, doorzettingsvermogen en energie. Met subsidies en ondersteuning van ouders en bedrijven kun je heel ver komen.

Succesverhaal preventieve jeugdzorg
Renate van Dijk, bestuurder Stichting Verderwijs

 • De stichting heeft met succes meegedaan aan de pilot verbinding onderwijs en jeugdhulp in Zeist. Om leerlingen op het (v)so te kunnen houden en gespecialiseerde zorg te voorkomen;
 • Door met de partners te spreken over de (financiële) middelen, leerden ze elkaars werkwijze beter kennen en ontstond er ruimte voor alternatieven;
 • Met Bureau Halt werden groepslessen ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag ingezet. Ook werden er individuele gesprekken gevoerd. De winst is dat leerlingen naar hun gedrag leren te kijken, om agressie en intimidatie te voorkomen;
 • Als je leerlingen uit de hele regio hebt, is het niet altijd makkelijk om vanuit preventieve jeugdzorg gelden op de juiste manier binnen te krijgen. Dit is nog een belemmering;
 • In de Kamerbrief evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs ziet Van Dijk passende maatwerk oplossingen. De kunst is volgens haar deze te vertalen in de school, zodat je genoeg handvatten en herkenning hebt om hiermee echt aan de slag te gaan.

Belangrijke punten waar Renate van Dijk in haar verhaal naar verwees, zijn ook punten waar VBS voor pleit als het gaat om passend onderwijs: de leerling centraal stellen, zoveel mogelijk ontschotting en het hanteren van een regionale / lokale systematiek. Helemaal toevallig was dit niet, want tegelijk met de online ALV vond in de Tweede Kamer het debat over de 25 verbeterplannen voor Passend Onderwijs plaats. Hoe dit debat is verlopen lees je in ons artikel ‘Verder met verbeterplannen Passend Onderwijs’.
(17-11-2020)

Gerelateerd